torstai 9. helmikuuta 2012

Verkkouutiset: Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta mojova sakko

Verkkouutiset: Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta mojova sakko 9.2.2012

Hallitus esittää, että laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta seuraisi työnantajalle seuraamusmaksu.

Esitys perustuu EU:n ns. työnantajasanktiodirektiiviin, jonka tavoitteena on kieltää EU:n alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden työhönotto ja näin ehkäistä laitonta maahanmuuttoa.

Esityksessä muutetaan ulkomaalaislakia, työsopimuslakia, lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Keskeisin esitetty muutos on tulossa työsopimuslakiin, jossa määrättäisiin erityinen seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle, joka on ottanut työhön laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Seuraamusmaksu voisi olla 1 000-30 000 euroa.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä torstaina ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kevään aikana.

____________________________________

Sisäasiainministeriön tiedote: Laittomasti maassa oleskelevan palkkaamisesta seuraamusmaksu työnantajalle

Hallitus esittää, että laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen palkkaamisesta seuraisi työnantajalle seuraamusmaksu. Esitys perustuu EU:n ns. työnantajasanktiodirektiiviin. Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää EU:n alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden työhönotto ja näin ehkäistä laitonta maahanmuuttoa.

Hallitus päätti esityksen sisällöstä tänään 9.2. ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle tänään. Esityksessä muutetaan ulkomaalaislakia, työsopimuslakia, lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.

Keskeisin esitetty muutos tulisi työsopimuslakiin, jossa määrättäisiin erityinen seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle, joka on ottanut työhön laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Seuraamusmaksu voisi olla 1 000 - 30 000 euroa. Seuraamusmaksun määräisi Maahanmuuttovirasto. Säännösten noudattamista valvoisivat ensisijaisesti työsuojeluviranomaiset yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekisterikeskus.

Lisäksi lisättäisiin ulkomaalaislakiin säännökset harkinta-ajan antamisesta ja oleskeluluvan myöntämisestä sellaiselle laittomasti työskennelleelle kolmannen maan kansalaiselle, jonka tapaukseen liittyy erityistä hyväksikäyttöä tai joka on alaikäinen. Nämä säännökset olisivat samankaltaisia kuin ihmiskaupan uhreja koskevat säännökset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kevään aikana.