keskiviikko 29. helmikuuta 2012

THL: Maahanmuuttajien työpanos merkittävä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Maahanmuuttajien työpanos merkittävä 29.2.2012

Maahanmuuttajien tarjoamaa työpanosta voidaan pitää merkittävänä talouden kannalta, jos maahanmuuttajien tekemälle työlle ei löydy korvaajia kantaväestön työttömistä tai työvoiman ulkopuolella olevista. THL:n juuri julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien työpanoksen kansantaloudellista merkitystä. Lisäksi arvioitiin aluetaloudellista merkittävyyttä Pohjanmaan maakunnalle.

Ilman maahanmuuttajien työpanosta koko maan bruttokansantuote (BKT) voisi laskea 1,7–1,9 prosenttia eli noin 2,9–3,4 miljardia euroa pitkällä aikavälillä. Työllisyys heikkenisi 45 000 – 51 000 henkilötyövuodella. Tutkimuksen laskelmat pohjautuvat Tilastokeskuksen aineistoon maahanmuuttajien määristä, työllisyydestä, työttömyydestä ja ansioista.

On oletettavaa, että käytettävissä olevan työpanoksen väheneminen kiristäisi kilpailua työvoimasta ja heijastuisi reaalipalkkojen nousuna. Tämä heikentäisi puolestaan kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ja voisi vaikeuttaa myös Suomen vientiä.

Tulokset korostavat työllistymisen ja maahanmuutosta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten yhteyttä. Myös talouden tilanne ja rakenne ratkaisevat paljon eli voidaanko lisätyövoima hyödyntää ja pystyykö talous laajentumaan.

Pohjanmaan maakunnan talous heikkenisi tutkimuksen mukaan 1,5–1,7 prosenttia eli noin 100 miljoonaa euroa pitkällä aikavälillä ilman maahanmuuttajien työpanosta. Alueen työllisyysmenetys olisi 1 400–1 600 henkilötyövuotta. Eniten talouden heikentymiseen vaikuttaisivat vaikeudet alkutuotannossa ja metalliteollisuudessa, joka on Pohjanmaalle merkittävä vientiala.

Tutkimus on tehty THL:n Vaasan toimipaikassa Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja –osaamisen keskittymän (BoWer) toimesta. Selvityksellä on näin yhtymäkohtia THL:n Vaasan toimipaikan kansalliseen tehtävään maahanmuuttajien integraation tukemisessa ja yksikön muihin maahanmuuttoon liittyviin hankkeisiin.

Lähde: Kaarina Reini. Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset. Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2012.