maanantai 21. toukokuuta 2012

Husein Muhammed: Kyllä neuvonnalle, ei kriminalisoinnille ympärileikkausasiassa

Husein Muhammed: Kyllä neuvonnalle, ei kriminalisoinnille ympärileikkausasiassa 21.5.2012

Vihreät päätti viikonloppuna puoluekokouksessaan, että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävistä ympärileikkauksista pitää päästä eroon neuvonnan keinoin. Vihreän miesliikkeen aloite, että ympärileikkauksen kieltoa pitäisi alkaa ajamaan välittömästi, kuitenkin hylättiin. Poikien ympärileikkaus ei ole missään maassa kiellettyä.

Myös seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijana toimiva Sexpo-säätiö on aloittamassa Ehjä-nimisen hankkeen, jonka tarkoituksena on ehkäistä kulttuurisista tai uskonnollisista syistä tehtäviä poikien ympärileikkauksia. Säätiö järjestää syksyllä Helsingissä myös kansainvälisen konferenssi aiheesta.

Aikataulusyistä en päässyt Vihreiden puoluekokoukseen. Mutta olen mielelläni käytettävissä puolueen lopullisen kannan muodostumisessa. Olen myös kutsuttu luennoimaan aiheesta Sexpon seminaariin.

Suomessa juutalaiset ja tataarit ovat jo 1800-luvulta lähtien tehneet poikien ympärileikkauksia ilman viranomaisten puuttumista asiaan. Viime vuosina jotkut ympärileikkaukset ovat johtaneet pahoinpitelysyytteisiin, joskin monissa tapauksissa syyttäjä on myös päätynyt syyttämättäjättämispäätökseen.

Viimeksi vuonna 2008 Suomen korkein oikeus katsoi, että uskonnollisista tai kulttuurisista syistä tehty poikien ympärileikkaus on sallittua, mikäli se tehdään asiallisesti. Poikien ympärileikkaus ei tiettävästi ole kielletty missään maassa. Toisaalta Suomessa viimeksi joulukuussa kahdessa tapauksessa vanhemmat olivat käräjillä ympärileikkauksen vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä oli vuonna 2008 valmisteilla laki, jolla uskonnollisista ja kulttuurisista syistä suoritettava poikien ympärileikkaus olisi nimenomaisesti laillistettu. Ympärileikkauksen suorittajan olisi tullut olla ammattilääkäri, ja vähävaraiset perheet olisivat voineet teettää sen julkisessa terveydenhuollossa maksutta.

Ilmeisesti poliittisista syistä ministeriö jäädytti hankkeen. Ympärileikkauksen laillistamista ja teettämistä myös julkisin varoin on puoltanut muun muassa Ihmisoikeusliitto. Sen sijaan esimerkiksi Lääkäriliitto on vastustanut sitä.

Uusi peruspalveluministeri on luvannut selvittää uuden lain tarpeen (HS 21.12.). Todennäköisesti uusikaan selvitys ei poliittisista erimielisyyksistä johtuen saa aikaan tarvittavaa lakia.

Lainsäädännön puuttuminen on ongelmallista. Vanhemmat ja lääkärit joutuvat elämään epätietoisuudessa siitä, saako operaatiota tehdä vai tuleeko syyte pahoinpitelystä.

Suomalaiset lääkärit ovat omantunnonsyistä tai pahoinpitelysyytteiden pelossa lähes kokonaan kieltäytyneet uskonnollisista ympärileikkauksista. Juutalaiset ja tataarit ovat teettäneet ympärileikkaukset omilla lääkäreillään.
Ongelmalliseksi on muodostunut maahanmuuttajien ympärileikkaus, sillä niihin ei yleensä ole löytynyt ammattitaitoista lääkäriä. Osa vanhemmista on joutunut käyttämään poikansa kotimaassaan ympärileikkauksessa, toiset ovat turvautuneet puoskareihin.

Poikien ympärileikkaus on vain vähäinen toimenpide, joka oikein suoritettuna ei aiheuta mitään varsinaista vammaa tai seksuaalista kyvyttömyyttä.
Maahanmuuttajavastaisten piirissä ympärileikkausta on demonisoitu ihan muista syistä kuin lapsen terveyden vuoksi: Samat niin kutsutut maahanmuuttokriitikot, jotka muualla vaativat maahanmuuttajien palauttamista kotimaihinsa, vaikka nämä olisivat vaarassa joutua teloitetuiksi tai kidutetuiksi poliittisten tai uskonnollisten mielipiteidensä vuoksi, väittävät vastustavansa ympärileikkausta sen vuoksi, että ovat huolissaan muslimipoikien terveydestä.

Juuri terveydellisistä syistä ympärileikkaus tulee sallia valvotuissa olosuhteissa. Kielto altistaisi lapsen ammattitaidottoman henkilön suorittamalle ympärileikkaukselle, mistä lapselle voi aiheutua vakaviakin vammoja.

Jos ympärileikkaus kriminalisoitaisiin, osa vanhemmista kuitenkin ympärileikkauttaisi lapsensa. Ympärileikkauksen epäonnistuessa he eivät pahoinpitelysyytteiden pelossa uskaltaisi viedä lastaan lääkäriin. Tämä olisi lapsen kannalta kaikkein vaarallisinta.

Ympärileikkausta on vastustettu myös sen vuoksi, ettei lääketieteellisesti turhaa toimenpidettä tulisi kustantaa verorahoilla. Ympärileikkaus on kuitenkin mahdollista laillistaa ilman, että se suoritettaisiin julkisin varoin. Varakkaat vanhemmat maksaisivat poikansa ympärileikkauksen joka tapauksessa.

Vähävaraisille toimenpiteen on sen sijaan syytä olla ilmaista. Muuten lapsi saatetaan ympärileikkauttaa ammattitaidottomalla henkilöllä, mikä saattaa paitsi vaarantaa lapsen terveyden, myös tulla epäonnistuneen ympärileikkauksen vuoksi suoritettavina lääketieteellisinä toimenpiteinä julkiselle terveydenhuollolle kalliimmaksi kuin jos ympärileikkauksen olisi alun perin tehnyt ammattitaitoinen lääkäri.

Ympärileikkausta koskevaa neuvontaa olisi syytä tarjota vanhemmille neuvoloissa jo ennen lapsen syntymistä. Tällöin on tähdennettävä, että tyttöjen sukupuolielinten silpominen on erittäin vaarallista ja myös ankarasti kiellettyä. Myös poikien ympärileikkaukseen liittyvät sinänsä harvinaiset riskit on kerrottava. On myös esitettävä mahdollisuus siirtää ympärileikkaus aikuisuuteen ja asianosaisen itsensä päätettäväksi. Viime kädessä vanhemmille on annettava myös mahdollisuus ympärileikkauttaa poika turvallisissa oloissa.