sunnuntai 13. toukokuuta 2012

Helsingin Uutiset: Maahanmuuttajalasten kielen kehitys vaarassa

Helsingin Uutiset: Maahanmuuttajalasten kielen kehitys vaarassa 13.5.2012

Maahanmuuttajataustaisten lasten suuri määrä päiväkodeissa ja kouluissa on muodostunut ongelmaksi heidän suomen kielen oppimisensa kannalta.

Joissakin ryhmissä on käytännössä liian vähän suomenkielisiä lapsia.

– Tarvittaisiin enemmän suomenkielisiä lapsia puhumaan sitä suomea, että se tukisi ulkomaalaistaustaisten kielen kehittymistä, toteaa Kontulan päiväkodin esikouluryhmän lastentarhanopettaja Leena Mankinen.

Yrityksenä vastata kielen oppimisen haasteisiin kaupunki on käynnistänyt maahanmuuttajien kieltä, oppimista ja osallisuutta edistävän Ota koppi -ohjelman. Hanke starttaa kouluissa ja päiväkodeissa syksyllä.

Monet suomenkielisten lasten vanhemmat ovat puolestaan huolissaan omien lastensa kielen kehittymisestä. Heidän pelkonaan on, että kielten sekamelskassa kärsivät myös suomea äidinkielenään puhuvien kielen kehitys.

Ota koppi -hankkeen väki ei näe tällaista vaaraa.

– Suomea äidinkielenään puhuvat lapset yleensä saavat koulussa riittävästi tukea kielen kehitykseen. Ei-suomenkieliset sen sijaan tarvitsisivat usein enemmän tukea, Kontulan ala-asteen suomi toisena kielenä opettaja Elli Saari toteaa.

Ota koppi -hanke hyödyttää joka tapauksessa kaikkia lapsia.

Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisia lapsia on 15 prosenttia päivähoitolapsista. Kymmenessä vuodessa määrän ennustetaan nousevan 25 prosenttiin.

Peruskoulun alaluokilla vastaava luku on 16,5. Vuoteen 2020 mennessä määrän arvioidaan nousevan 22 prosenttiin.

Tulevaisuudessa haasteet tulevat siis vain lisääntymään.

Ongelmaan on tarkoitus tarttua muun muassa leikin avulla.

– Leikkiä ei saa missään nimessä unohtaa koululaistenkaan kohdalla, korostaa henkilökuntaa kouluttava kielipedagogi Mallu Westerlund.

– Myös aikuiset ovat aloittavat uuden kielen kanssa nollavuodesta, siksi uuden kielen opettelu pitäisi aloittaa laulun, leikin ja rytmin kanssa.

Leikki on paitsi väline lasten sosiaalisen itsetunnon kasvattamiseen, myös keino opettaa erilaisia asioita.

Se mikä on lapsille leikkiä, on päiväkodin ja koulun henkilökunnalle täyttä työtä.

– Hoitajien ja opettajien pitää olla tietoisia siitä, miten he voivat erilaisten leikkien ja pelien yhteydessä laajentaa lasten sanavarastoa, opettaa esimerkiksi värejä tai vaikkapa käsitteitä alapuolella ja yläpuolella, päivähoidon kehittämiskonsultti Nina Onufriew sanoo.

Ota koppi -hanke

Hanke on osa Osallisena Suomessa -hankekokonaisuutta. Sen tarkoitus on tukea maahanmuuttajataustaisen lasten kielen oppimista,

Ota koppi on päivähoidon, alkuopetuksen ja neuvolatyön yhteishanke.

Hankkeelle on ilmeinen tilaus: Helsingin päivähoidossa on lapsia noin 90 eri kieliryhmästä.

Hanke on käynnistynyt syksyllä 2011 ja päättyy ensi vuonna.

Hankkeen aikana luodut toimintamuodot jäävät osaksi päivähoidon ja koulun arkea. Niitä on tarkoitus levittää myös muualle Suomeen.