torstai 10. toukokuuta 2012

Yle: Ingen vill ta ansvar för romerna

Yle: Ingen vill ta ansvar för romerna 10.5.2012

Ingen vill ta ansvar för de tiggande romerna som kommer till Finland. Kyrkoherde Jouni Lehikoinen vid Mikaelsförsamlingen i Åbo säger att de nog hjälper romerna om de ber om det, men att de inte har resurser att söka upp dem.

- De har inte kommit till oss och bett om hjälp och vi har så mycket att göra på diakoniområdet nuförtiden att vi inte har tid att söka upp dem.

Lehikoinen tycker att församlingarna kunde bli bättre på att dela ut matkassar och kläder till romerna. Men ett problem är att romerna inte känner till var de kan få hjälp och därför inte heller söker den. Samtidigt är det svårt att få ut informationen då det inte finns ett gemensamt språk.

- Våra språkkunskaper räcker inte till. Några av våra medlemmar och arbetare har nångång gett kläder och matkassar, men romarna vill först och främst ha pengar.

Inte heller socialen har tid att leta upp romer som behöver hjälp. Socialarbetare Kaarina Katas vid Åboregionens socialjour säger att romerna i första hand räknas som turister. Vid akuta situationer, till exempel om det handlar om barn som far illa, kan de hjälpa. Men det förutsätter att någon informerar dem om saken. Lehikoinen påpekar ändå att hjälpen i första hand bör komma från romernas hemland.

- En liten församling som vår kan ge lite hjälp, men den bästa hjälpen kan ges från deras hemland. Men mera kunskap och romerna och deras kultur kunde kanske öka det samhällelliga intresset för dem.