perjantai 18. toukokuuta 2012

Uusi Suomi: Uusi hanke: Maahanmuuttajia kotoutetaan Suomeen

Uusi Suomi: Uusi hanke: Maahanmuuttajia kotoutetaan Suomeen 18.5.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa uuden hankkeen ja jatkaa neljää jo aloitettua hanketta maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

Tänä kesänä alkavan ALPO-hankkeen tarkoitus on auttaa Suomeen muuttaneita alkuun uudessa maassa. Se on valtakunnallinen hanke ja toimii muiden ohjauspalveluiden ja osaamisen kehittämisen hankkeiden tukena, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo.

Hanke seuraa alueellisen kehittämisen tuloksia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Sen tarkoituksena on koota hyvät käytännöt ja kokemukset, joita käytetään palveluiden kehittämiseksi. Tavoitteena on kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaminen, jotta kotoutuminen Suomeen sujuisi joustavasti ja tehokkaasti.

Jo aiempina vuosina alkaneet Osallisena Suomessa-, HAAPA-, MATTO- ja AFRO-hankkeet siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriön hoidettaviksi.

Osallisena Suomessa-hanke kehittää maahanmuuttajien koulutusta, työllistymistä ja yhteiskunnallisia valmiuksia.

Helmikuussa 2010 alkaneen HAAPA-hankkeen tavoitteena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kehittää pakolaisten tarpeet huomioivaa vastaanottotyötä.

MATTO-hankkeen tavoitteena on selvittää työvoiman maahanmuton vetovoimatekijöitä ja valmistella suomen kielen, kulttuurin ja työelämätietouden opintokokonaisuutta Suomeen töihin muuttaville.

Vastuu maahanmuuttajien kotouttamisista siirtyi vuoden vaihteessa sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Kotouttaminen liitetään muutoksen myötä entistä vahvemmin osaksi työllistymiskysymyksiä, sisäministeriö kertoo.