keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Yle: Invandrare intresserade av svenska

Yle: Invandrare intresserade av svenska 9.5.2012
Magma: Integration av invandrare på svenska

Tankesmedjan Magma har kommit ut med en rapport som handlar om integration av invandrare på svenska i Finland. Magma har redan i tidigare rapporter pekat på ett behov av ökad integration på svenska.

Det finns ett betydande intresse för den svenskspråkiga kulturen och för det svenska språket bland invandrare, framför allt bland högutbildade invandrare i huvudstadsregionen. Trots inga eller dåliga kunskaper i svenska är fler än två tredjedelar av de tillfrågade invandrarna redo att lära sig svenska om detta kunde befrämja deras karriär. Det är dock svårt för invandrare att hitta information på svenska i huvudstadsregionen.

Integration på svenska är inget nytt fenomen i Finland. Många utländska personer har under historiens gång etablerat företag och fabriker i Finland. Personerna har härstammat bland annat från Sverige, Norge, Ryssland, Tyskland, Schweiz, Skottland och England. Många av dessa invandrade industrialister och kulturpersonligheter blev svenskspråkiga under sin vistelse i Finland. Det finlandssvenska sammanhanget blev sedan deras sociala hemvist.