perjantai 25. toukokuuta 2012

Yle: Frivilliga läkare: Staten borde ansvara för papperslösas hälsovård

Yle: Frivilliga läkare: Staten borde ansvara för papperslösas hälsovård 25.5.2012
Yle: Biaudet: Oacceptabelt att barn blir utan vård

Så kallade papperslösa som uppehåller sig olovligt i Finland har sämre tillgång till bashälsovård än i många andra EU-länder. Det visar en EU-finansierad kartläggning. I Helsingfors får papperslösa gratis vård vid en hemlig läkarmottagning - men de frivilliga läkarna säger till det granskande radioprogrammet Radar att staten borde ta över ansvaret.

- Jag tycker det är självklart att alla borde ha tillgång till bashälsovård. Det är en absurt dålig situation att vi kan ha en grupp med människor i Finland som inte har tillgång till någon som helst hälsovård, säger läkaren Thomas Lundqvist som gör frivilligarbete på Global Clinic, en hemlig läkarmottagning för papperslösa i Helsingfors.

Bristfälliga förhållanden

Termen papperslösa, eller egentligen irreguljära migranter, innefattar människor som inte har laglig rätt att uppehålla sig längre tider i Finland. Det kan handla om asylsökare som fått avslag men stannat kvar, arbetskraftsmigranter eller vad man på engelska brukar kalla "over-stayers" - människor som haft ett visum eller uppehållstillstånd som har gått ut.

- Det är inte en hållbar situation att deras vård nu fungerar på frivillig basis, säger Lundqvist. Global Clinic fungerar helt på frivillig basis med privata personers understöd och materiellt bistånd från bland annat Diakonissaanstalten. De knappa resurserna gör att läkarna och sjukvårdarna bara kan utföra de mest grundläggande undersökningarna. Någon möjlighet till t.ex. ultraljud, röntgen eller laboratorieprov finns inte.

- Vi kan inte stänga ögonen och inbilla oss att de här människorna inte finns, säger Lundqvist, som liksom sina kollegor på kliniken tycker att den finska staten borde ta över ansvaret för de papperslösas vård.

Finland på jumboplats i europeisk jämförelse

I europeisk jämförelse hamnar Finland på jumboplats när det gäller papperslösas rätt till bashälsovård. Det berättar forskaren Carin Björngren Cuadra vid Malmö Högskola, som har kartlagt de papperslösas rätt till vård inom EU. Till de länder som erbjuder bäst bashälsovård för papperslösa hör Spanien, Italien och Frankrike. Björngren Cuadra tror att det kan bero på den viktiga ställning de papperslösa har i de sydeuropeiska ekonomierna.

Ett ord som irreguljär migrant eller papperslös nämns aldrig i någon finsk lagtext, och man får alltså dra slutsatser genom att läsa olika lagtexter litet så att säga mellan raderna, menar Björngren Cuadra. Till syvende och sist verkar systemet förlita sig på enskilda läkares barmhärtighet - där kostnaderna i sista hand faller på de enskilda kommunerna eller sjukvårdsdistrikten.

Räsänen negativt inställd till statligt ansvar

Inrikesminister Päivi Räsänen, som ansvarar för invandrarfrågor och själv är läkare, tycker inte att de papperslösas bashälsovård är statens ansvar.

- Om det finns element som t.ex. hälsovård för papperslösa, som gör det lättare att vistas utan tillstånd i landet, kan det möjligtvisa stärka den gråa ekonomin där man utnyttjar grå arbetskraft och även öka risken för människohandel. Jag anser att man i första hand borde uppmuntra människor att söka sig till Finland på lagliga vägar, säger Räsänen.

Hon får mothugg av De Grönas Outi Alanko-Kahiluoto. Hon menar att det minsta staten kunde göra vore att bistå hemliga kliniker med viktiga investeringar som laboratorier. Helst skulle hon se att verksamheten bedrevs av en organisation som fick årligt stadsunderstöd så att staten inte skulle ta över regin, men möjliggöra mer långsiktig verksamhet.

Sannfinländare rädd för ökad invandring

Pekka Tuomola, som är en av initiativtagarna till Global Clinic, uppskattar att nuvarande verksamhet skulle kosta under 100 000 euro per år, vilket kan jämföras med de 2,8 miljarder euro som bashälsovården kostade år 2010 enligt Institutet för hälsa och välfärd THL.

Men det är ändå just de potentiella utgifterna som är stötestenen för Arja Juvonen från Sannfinländarna, som själv är sjukvårdare och även hon medlem i social -och hälsovårdsutskottet.

- När vi ser på situationen i Finland så kommer pengarna emot. Vi måste också fråga oss ifall det kunde leda till ökad invandring, speciellt olaglig sådan, säger Juvonen.

Läkaren Thomas Lundqvist på Global Clinic köper inte Juvonens argument. - Humanitärt sett är den nuvarande situationen ohållbar. Det handlar inte om det att folk skulle komma till Finland för att de får den här hälsovården. Jag förstår inte det argumentet, säger han.

En som är glad över den möjligheten till vår som Global Clinic erbjuder är bulgariska Georgi.

- Jag är väldigt tacksam för den vård min gamla har mamma fått på kliniken. Det här är vår enda chans till läkarvård, säger han.

Kira Schroeder


Hör inslaget i Radar i Radio Vega klockan 11:03!

_____________________________________


Yle: Biaudet: Oacceptabelt att barn blir utan vård

Staten och kommunerna borde betala för papperslösa personers hälsovård. Enbart frivilliga medel räcker inte, säger minoritetsombudsman Eva Biaudet.

Global Clinic i Helsingfors drivs med frivilliga medel och är ensam om att erbjuda irreguljära migranter, papperslösa personer, gratis bashälsovård i Finland. Snart ska också en frivillig klinik öppna i Uleåborg.

- Staten och kommunerna borde betala även om det är bra att en medborgarorganisation tar hand om verksamheten för att skydda de papperslösa, säger Biaudet.

Hon anser att det inte bara är patienterna som gagnas av bashälsovården utan hela samhället då smittosamma sjukdomar som exempelvis tuberkulos kan stoppas.

- Det är oacceptabelt att små barn som till exempel har hiv inte får vård.

Biaudet påpekar att det är staten som har ansvar för att fullfölja internationella mänskiga rättigheter. Rätten till häsla och hälsovård är inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Enligt världshälsoorganisationen WHO måste alla få bashälsovård och förnödenheter utan diskriminering.

- Man har inte alltid definierat vad konventionerna betyder och många länder väljer att tolka det som minimum, säger Biaudet.

Uppfyller Finland avtalen?

- Min tolkning är att vi inte uppfyller. Jag tycker att andan i avtalen berättar om en högre standard. Men då många länder bara gör minimum så lyckas man kanske inte bevisa att vi bryter mot lagen. Men det kan inte vara så att vårt finländska samhälle nöjer sig med att ha minimum av mänskliga rättigheter, säger Biaudet.

Finland är trots allt bland de sämta i EU vad gäller papperslösa personers sjukvård, visar rapporten Health care in now here land.