torstai 10. toukokuuta 2012

Verkkouutiset: Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna 4 550 henkilöä

Verkkouutiset: Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna 4 550 henkilöä 10.5.2012

Suomen kansalaisuuden sai viime vuonna 4 550 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista.

Tilastokeskuksen mukaan määrä on 200 enemmän kuin vuonna 2010. Entisen kansalaisuutensa säilytti 93 prosenttia kansalaisuuden saaneista.

Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 2 650 ja miehiä 1 900. Kansalaisuuden saaneista oli 14-vuotiaita tai nuorempia 1 000 ja 65 vuotta täyttäneitä 100.

Kansalaisuuden saaneista 3 850 oli Euroopan unioniin kuulumattomien maiden kansalaisia, mikä on 50 enemmän kuin vuonna 2010. Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisia oli kansalaisuuden saaneissa 150 enemmän kuin vuotta aiemmin ja määrä oli 700 kansalaista.

Suomen kansalaisuuksia myönnettiin selvästi eniten Venäjän kansalaisille, joita oli kansalaisuuden saaneissa 1 650. Määrä oli 250 pienempi kuin vuotta aiemmin. Myös vuonna 2010 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin eniten Venäjän kansalaisille.

Toiseksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Viron kansalaiset, joiden määrä oli 300. Vuotta aiemmin Suomen kansalaisuuden sai 250 virolaista. Suomessa asuvista Ruotsin kansalaisista 200 sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2011, kun vastaava luku oli edellisvuonna 100. Neljänneksi useimmin Suomen kansalaisuus myönnettiin Turkin kansalaisille.