sunnuntai 20. toukokuuta 2012

Yle: Gröna godkänner eutanasi

Yle: Gröna godkänner eutanasi 20.5.2012
Helsingin Sanomat: Vihreät haluaa lopettaa poikien ympärileikkaukset

De gröna röstade efter en het diskussion för ett godkännande av eutanasi på sin partikongress i Villmanstrand på söndagen. Skrivningen blev ändå aningen mer kryptisk än i det ursprungliga förslaget.

Till slut godkändes formuleringen "människan har rätt till, förutom ett gott liv, också en god död, vid behov stödd av en god terminalvård eller om personen så vill i sista hand assisterad"

Mötet beslöt att inte förespråka en kriminalisering av vad man kallar icke-medicinsk omskärelse av pojkar. Partiet ska i stället jobba för att nyblivna föräldrar och invandrare ska få bättre information om vilka risker omskärelse för med sig. Föräldrarna ska också sporras till att vänta med ingreppet tills barnet blir myndigt.

Punkten om kärnkraft i de grönas nya principprogram lyder från och med nu "de gröna vill göra sig av med kärnkraften så snabbt som möjligt, men det får inte öka koldioxidutsläppen".

Utkastet till principprogram innehöll inget om det svenska språkets ställning i Finland. Partiledningen och de svenska delegaterna jobbade dock aktivt för saken och fick med ett par rader om att service måste kunna fås på båda nationalspråken i Finland.

_______________________________________


Helsingin Sanomat: Vihreät haluaa lopettaa poikien ympärileikkaukset

Poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävistä ympärileikkauksista pitää päästä eroon neuvonnan keinoin. Näin päätti vihreät puoluekokouksessaan tänään sunnuntaina Lappeenrannassa.

Jos ympärileikkaukset eivät lopu valistuksella, niiden kieltämistä on vihreiden mukaan harkittava lailla. Vihreän miesliikkeen aloite, että ympärileikkauksen kieltoa pitäisi alkaa ajamaan välittömästi, kuitenkin hylättiin.

Poikien ympärileikkaus on yleinen tapa muslimeilla ja juutalaisilla. Miesliikkeen mukaan se täyttää pahoinpitelyn merkit.

Eutanasiaan eli armomurhaan puolue otti myönteisen kannan pitkän ja kiivaan keskustelun sekä äänestyksen jälkeen.

"Ihmisellä on oikeus paitsi hyvään elämään, myös hyvään kuolemaan. Hyvä kuolema hoidetaan tarvittaessa hyvällä saattohoidolla tai ihmisen niin halutessaan, myös avustettuna", puolue kirjasi periaateohjelmaan. Ohjelman on määrä linjata puolueen toimintaa seuraavat kahdeksan vuotta.

Periaateohjelmassa korostetaan, että tuotantoeläimilläkin on oikeus hyvään elämään ilman ihmisen aiheuttamaa kärsimystä.

Myös ympäristökantoja päivitettiin: vihreät kannattavat ydinvoimasta luopumista "niin pian kuin mahdollista" ja kunhan luopuminen ei lisää hiilidioksidipäästöjä.

Kokouksessa ei tehty henkilövalintoja.