keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Pohjalainen: Jurvalaisfirma sai sakkoja - piti luvattomia ulkomaalaisia työntekijöitä

Pohjalainen: Jurvalaisfirma sai sakkoja - piti luvattomia ulkomaalaisia työntekijöitä 16.5.2012

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona jurvalaisen B&S Vihannes Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja sen toiminnasta vastanneen henkilön 30 päiväsakkoon eli 660 € rangaistukseen kahdesta työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Käsiteltävänä oli helmikuusta heinäkuuhun 2010 B&S Vihannes Oy:ssä tapahtuneet laiminlyönnit. Työnantaja oli ottanut palvelukseensa viisi Ecuadorin kansalaista poimimaan vihanneksia. Työnantaja ei kuitenkaan ollut toimittanut työvoimatoimistolle selvitystä työntekijöiden työsuhteista. Työnantaja ei myöskään ollut varmistautunut, että työntekijöillä oli vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että he eivät tarvitse oleskelulupaa.

Ulkomaalaislain 81 § 1 momentin 4 kohdan perusteella työntekijä saa poimia esim. vihanneksia enintään kolme kuukautta. Tarkastushetkellä työsuojelutarkastaja havaitsi, että työntekijät olivat työskennelleet jo pidempään kuin kolme kuukautta ja siten heillä ei ollut työnteko-oikeutta kolmen kuukauden ylittävältä ajalta.

Käräjäoikeus totesi, että vastaaja oli laiminlyönyt huolehtia viivytyksettä toimittaa työvoimatoimistolle selvityksen yhtiön palvelukseen otettujen ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteista. Lisäksi työnantaja oli pitänyt yhtiön palveluksessa ulkomaalaisia työntekijöitä, vaikka heillä ei ollut oikeutta ansiotyön tekemiseen Suomessa.

Käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut selvittänyt työnantajaa velvoittaa lainsäädäntöä ja laiminlyönyt sellaisen huolellisuuden, jota työnantajalta voidaan edellyttää. Työnantajalle vieras kieli ja kulttuuri eivät vapauta rikosoikeudellisesta vastuusta.