torstai 29. lokakuuta 2009

ETNOn puheenjohtaja Ritva Viljanen: Maahanmuuttokeskustelua hallitsevat vanhat stereotypiat

Sisäasiainministeriön tiedote:
ETNOn puheenjohtaja Ritva Viljanen: Maahanmuuttokeskustelua hallitsevat vanhat stereotypiat 29.10.2009

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) järjestämässä keskustelutilaisuudessa julkistettiin tänään ”En ole rasisti, mutta...” -pamfletti. Vastapainon ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisema teos analysoi moniäänisesti maahanmuuttokritiikkiä ja rasismia. ETNOn puheenjohtaja Ritva Viljanen totesi avaussanoissaan, että pamfletti on tärkeä puheenvuoro rasismia vastaan.

ETNOn jäsenistö koostuu viranomaistahoista, kansalaisjärjestöistä ja eri puolueista. Neuvottelukunta pitää hyödyllisenä, että maahanmuutosta käydään aktiivista keskustelua, mutta korostaa maahanmuuttopolitiikan kritisoinnin ja rasismin välisen eron tunnistamista. Viljasen mukaan aihe on tärkeä, sillä EU:n perusturvaviraston tutkimuksen mukaan esimerkiksi afrikkalaiset kohtaavat eniten rasismia Italiassa, Maltalla ja Suomessa.

”Suomalainen maahanmuuttokeskustelu on polkenut ikään kuin paikallaan. Keskustelua käydään vieläkin pitkälti samoin argumentein kuin 1990-luvun alussa, jolloin suomalainen pakolaispolitiikka alkoi. Julkisessa keskustelussa olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota siihen, vahvistetaanko edelleen vain stereotypioita tai kuinka eri keskustelukumppanit kuulevat toisiaan”, Viljanen arvioi.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on yksi foorumi, jossa maahanmuutosta keskustellaan eri näkökannoilta. ETNO tuo esiin myös maahanmuuttajien omaa ääntä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla sekä toimii asiantuntijatahona esimerkiksi lainvalmistelutyössä. Tämän vuoden alkupuolella neuvottelukunta järjesti laajan asiantuntijaseminaarin eduskunnassa aiheesta monikulttuurisuus kouluissa. Tämä aihe on konkreettinen esimerkki tilanteesta, jossa perusarvojen huomioiminen myös käytännön ratkaisuissa ja linjauksissa on oleellista.

”Ulkomaalaisten määrä Suomessa on noin 3 %. On luonnollista, että kun emme ole juuri joutuneet kohtamaan toisia kulttuureja ja erilaisuutta, rasismia ja ennakkoluuloja ilmenee. Julkisessa keskustelussa ja paikallisilla tasoilla olisi hyvä puhua siitä, mitkä ovat ihmisten kokemia uhkia ja kuinka niitä voitaisiin lieventää”, Viljanen totesi puheessaan.

Monikulttuurisuus haastaa suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan perinteitä ja arvoja. Normaalin kriittisyyden ohella esiintyy myös rasistisia ilmiöitä, joista kertovat poliisin kirjaamat rasistiset rikosepäilyt ja syrjintäkantelut.

”Rasismi hyökkää yhteiskunnan perusarvoja vastaan kuten yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja suvaitsevaisuus. Kyse ei ole vain naapurien nahistelusta, vaan rasismi halveksii moniarvoisen länsimaisen demokratian keskeisiä arvoja ja alentaa toisten ihmisten ihmisarvoa.”

Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin. Valtakunnallinen ETNO toimii sisäasiainministeriön yhteydessä ja neuvottelukunnassa on yhteensä 30 jäsentä. Etnon toiminnasta saa lisätietoja verkkosivulta: www.intermin.fi/etno


http://enolerasisti.wordpress.com/
____________________________

Sisuradio: Maahanmuuttajakeskusteluun Suomessa uusi linjaus

Maahanmuuttokeskustelu on vellonut tänä syksynä vilkkaana Suomessa. Palstatilaa ovat saaneet etenkin niin kutsutut maahanmuuttokriittiset tahot. Nyt vastaiskuun on lähtenyt joukko tutkijoita ja maahanmuuttotyön ammattilaisia.

Suomalaiseen keskusteluun on tänä syksynä ilmaantunut uusi termi - maahanmuuttokriittisyys.

Rasismintutkija Anna Rastaan mielestä termistä on kuitenkin kriittisyys kaukana.

Niin tai näin, maahanmuuttokriittisiksi itseään kutsuva ryhmittymä on tänä syksynä saanut täällä Suomessa paljon huomiota. Liike on peräänkuuluttanut avointa keskustelua maahanmuutosta ja etenkin sen mukanaan tuomista ongelmista.

Nyt vastaiskuun on lähtenyt joukko tutkijoita ja maahanmuuttotyöntekijöitä. En ole rasisti, mutta -pamfletin 18 kirjoittajaa vaatii sekin avointa keskustelua, mutta oikeista asioista ja oikealla tyylillä.

Vastapuolella maahanmuuttoon suvaitsevasti suhtautuvia syytetään hissuttelusta ja asioiden kaunistelusta. Kriitikoiden mukaan Suomessa ei puhuta tarpeeksi esimerkiksi maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Suomen somaliliiton puheenjohtaja Said Aden on kyllästynyt keskustelun tasoon ja kaipaa siihen lisää kypsyyttä.

SR Sisuradio/ Katri Nisula