keskiviikko 14. lokakuuta 2009

Aamulehti: Suomenruotsalaiset suopeita maahanmuutolle - eivät silti halua ulkomaalaisia kotikulmille

Aamulehti/STT: Suomenruotsalaiset suopeita maahanmuutolle - eivät silti halua ulkomaalaisia kotikulmille 14.10.2009
Helsingin Sanomat/STT: Suomenruotsalaiset valtaväestöä suopeampia maahanmuutolle

Suomenruotsalaiset suhtautuvat valtaväestöä myönteisemmin työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaisiin. Ero käy ilmi kahdesta tänä vuonna tehdystä asennetutkimuksesta.

Kieliryhmien ero on suurin kannassa ulkomaalaisten maahanmuuttoon. Kolme neljästä ruotsinkielisestä katsoo, että ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita. Koko väestöstä tuota mieltä on harvempi kuin joka toinen.

Työperäisen maahanmuuton helpottamista kannattaa vajaa kolmannes Suomen koko väestöstä, kun ruotsinkielisistä maahanmuuttoa helpottaisi liki puolet.

Suomen kieliryhmien mielipide-erot käyvät ilmi, kun verrataan ajatuspaja Magman Taloustutkimuksella teettämää mielipidemittausta tuloksiin, jotka saatiin Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) tekemässä asennetutkimuksessa.

Ristiriita

Ristiriitaista Magman tutkimuksessa on se, että myönteisistä asenteistaan huolimatta suomenruotsalaiset eivät halua runsaasti ulkomaalaisia kotikulmilleen.

- Suomenruotsalaiset eivät näytä hyväksyvän sitä, että ulkomaalaisten osuus kotikaupungin tai -kylän väestöstä ylittää kymmenen prosenttia. Karkeasti ottaen voi sanoa, että korkeintaan joka kymmenes naapurimme saa olla värillinen, arvioi Magman johtaja Nils-Erik Forsgård.

Magman tutkimusvastaava Björn Sundell puolestaan muotoilee, että suomenruotsalaiset ovat teoriassa avoimempia muulle maailmalle kuin valtaväestö.

- Lisäksi voi sanoa, että ruotsinkieliset naiset suhtautuvat pakolaisiin myönteisemmin kuin kieliryhmänsä miehet.

Kolmasosa ruotsinkielisistä on sitä mieltä, että Suomi voisi humanitäärisistä syistä ottaa vastaan enemmän pakolaisia kuin nyt. Heistä viidennes vastustaa pakolaismäärän lisäystä.

Jälkimmäisiin mielipiteisiin ei löydy vertailutietoa koko väestölle tehdyistä kysymyksistä.

Taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen vastasi viime kuussa tuhat ruotsia äidinkielenään puhuvaa suomalaista. EVAn asennemittauksen tiedot ovat puolestaan viime tammikuulta.