keskiviikko 21. lokakuuta 2009

YLE: EU-komissio haluaa uudistaa turvapaikkamenettelyjä

YLE Uutiset: EU-komissio haluaa uudistaa turvapaikkamenettelyjä 21.11.2009

EU:n komissio ehdottaa turvapaikkajärjestelmään muutoksia, joiden tavoitteena on parantaa turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, keventää jäsenmaiden hallinnollista taakkaa ja vähentää väärinkäytöksiä. Komissio haluaa muun muassa asettaa turvapaikkapäätöksen teolle kuuden kuukauden määräajan.

Puolen vuoden kuluessa tulisi tehdä ensimmäinen turvapaikkapäätös. Määräaika tulisi ottaa jäsenmaissa käyttöön kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa.

Komissio haluaa myös selkeyttää suojelun perusteisiin liittyviä oikeudellisia käsitteitä. Esimerkiksi sukupuolinäkökohdat tulisi esityksen mukaan ottaa aiempaa paremmin huomioon turvapaikkahakemuksen arvioinnissa.

Lisäksi poistettaisiin pakolaisten ja toissijaista suojelua saavien oikeuksien väliset eroavuudet, joita ei enää voi pitää perusteltuina. Muutos koskisi oleskeluluvan voimassaoloaikaa, sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa ja työmarkkinoille pääsyä.

Tarkoituksena on myös helpottaa tutkintojen ammattipätevyyden tunnustamista sekä pääsyä ammattikoulutuksen ja kotouttamispalvelujen piiriin.