perjantai 16. lokakuuta 2009

Pohjanmaan Kokoomusnaiset: Maahanmuuttajista lisätyövoimaa

Pohjalainen: Pohjanmaan Kokoomusnaiset: Maahanmuuttajista lisätyövoimaa 16.10.2009

Välillä tuntuu, että verbi "kansainvälistyä" nähdään kunnissa vain maahanmuuttajien määrän kasvattamisena. "Tavoitteenamme on lisätä ulkomaalaisen väestön osuutta kaupungissamme x%:lla." Tätä perustellaan yleensä palvelualoja kohtaavan työvoimapulan lievittämisellä ulkomaalaisella työvoimalla. Lisäarvoksi nähdään myös monikulttuurisuuden lisääntyminen katukuvassa.

Suurin ongelma maahanmuuttajien työllistymisessä, on usein puutteellinen kielitaito. Suomen kielen oppiminen, vähintään puheen ymmärtäminen ja tuottaminen A2 tasolle ensimmäisen vuoden aikana, pitää saada pakolliseksi. Opetuksen järjestämisestä koituu valtiolle lisäkustannuksia, jotka kuitenkin palautuvat nopeutuneen työllistymisen kautta. Pitkittynyt tai elinikäinen työttömyys maassa, jossa työvoimapula uhkaa, ei ole yhteiskunnan edun mukaista.

Valtion rahoittamat vastaanottokeskukset luovat työpaikkoja oman kaupungin väelle, ja siksi niiden rahoitus nähdään positiivisena lisäyksenä kunnan taloudelle. Niihin sijoitetaan kaikki maahamme saapuvat turvapaikanhakijat. Vastaanottokeskuksen päätehtävänä on väliaikaisen majoituksen järjestäminen turvapaikanhakijoille, sosiaalipalveluiden tarjoaminen, terveys- ja sairaanhoitopalveluista huolehtiminen sekä mielekkään toiminnan järjestäminen odotusaikana. Väliaikaisuus, ennen oleskeluluvan myöntämistä tai epäämistä, kestää helposti 1-2 vuotta. Tänä aikana olisi luontevaa tarjota Suomen kielen ja kulttuurin sekä lainsäädännön opetusta.

On totta, ettei oma väestömme tulevaisuudessa riitä, ja tarvitsemme osaajia ulkomailta. Turvapaikanhakijoista osa on ammattitaitoisia ja koulutettuja, mutta suomenkieltä osaa harva. Jos turvapaikka myönnetään, saammeko todellisuudessa heistä osaavaa työvoimaa? Valitettavasti näin ei aina ole, sillä osa maahanmuuttajista siirtyy valtion rahoittamista vastaanottokeskuksista kuntien ja kaupunkien rahoittamien sosiaalitukien piiriin. Kunnille maksetaan kotouttamistukea viiden vuoden ajalta, mutta tuki ei riitä, sillä osa turvapaikan saaneista on vielä tässäkin vaiheessa työttömiä tai koulutus on kesken. Työttömien maahanmuuttajien lisääntyminen katukuvassamme voi provosoida kantaväestöä rasistisiin kannanottoihin ja lisätä negatiivista asennetta kaikkia maahanmuuttajia kohtaan.

Mitä asialle sitten pitäisi tehdä?

Pohjanmaan kokoomusnaiset tekivät mm. tästä aloitteen Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokoukselle, joka on Naantalissa lauantaina. Aloitteessa todetaan kieli-, kulttuuri- ja lainsäädännöllisten erojen estävän turvapaikanhakijoita sulautumasta yhteiskuntaamme. Varmistaakseen ja edesauttaakseen turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia kuntiin sijoittamisen jälkeen olisi veronmaksajien kannalta kohtuullista asettaa turvapaikanhakijoille kielen, kulttuurin ja lainsäädännön osaamiseen liittyviä tasovaatimuksia edellytyksenä turvapaikan ja oleskeluluvan myöntämiselle.

Anu Kohtamäki, pj.
Pohjanmaan Kokoomusnaiset ry
Seinäjoki