tiistai 13. lokakuuta 2009

Sisäasiainministeriö: Maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä keskusteli ulkomaalaislain muutoksista

Sisäasiainministeriö: Maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä keskusteli ulkomaalaislain muutoksista 13.10.2009

Maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä keskusteli tänään ulkomaalaislakiin tehtävistä muutoksista, jotka perustuvat kesäkuussa julkistettuun turvapaikkapoliittiseen selvitykseen. Lakimuutokset koskevat muun muassa iänmääritystä, perheenyhdistämistä sekä turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta.

Oleskeluluvanhakijan iän selvittämisestä oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella säädettäisiin jatkossa ulkomaalaislaissa. Tutkimusta käytettäisiin hakijan iästään antamien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tutkimus edellyttäisi hakijan suostumusta. Tutkimuksen tekisi Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos.

Perheenyhdistämisen säännöksiin esitetään muutoksia. Kasvattilasten osalta vaadittaisiin luotettava selitys siitä, että kasvattilapsi on ollut tosiasiallisessa huoltosuhteessa perheenkokoajaan ennen tämän tuloa Suomeen. Lisäksi ehdotetaan, että oleskelulupa perhesiteen perusteella voitaisiin jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että perheenkokoaja on omassa oleskelulupaprosessiin antanut vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perheestään.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeuteen ehdotetaan myös muutoksia. Nykyisin turvapaikanhakija saa työnteko-oikeuden kolmen kuukauden oleskelun jälkeen. Jatkossa työnteko-oikeus kolmen kuukauden jälkeen olisi vain niillä hakijoilla, joilla on rajanylitykseen oikeuttava asiakirja. Muuten töitä saisi tehdä 12 kuukauden oleskelun jälkeen. Tällä pyritään kannustamaan turvapaikanhakijoita kertomaan hakuprosessissa oikea henkilöllisyytensä.

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muutoksista annettaneen eduskunnalle marraskuun aikana.

Maahanmuuttopoliittiseen ministeriryhmään kuuluvat puheenjohtaja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin lisäksi, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, sisäasiainministeri Anne Holmlund, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, opetusministeri Henna Virkkunen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, työministeri Anni Sinnemäki ja peruspalveluministeri Paula Risikko.