torstai 22. lokakuuta 2009

Tutkimus: Maahanmuutto tuo uusia kulttuuripalveluja ja toimijoita pääkaupunkiseudulle

Tiedote: Maahanmuutto tuo uusia kulttuuripalveluja ja toimijoita pääkaupunkiseudulle 21.10.2009
Tuula Joronen (toim.): Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla (pdf)

Maahanmuuttajien vapaa-ajan mieltymykset osoittautuivat tutkimuksessa yllättävän samanlaisiksi kuin suomalaisen valtaväestön. Maantieteellisestä taustasta, iästä, sukupuolesta ja muista taustatekijöistä riippumatta maahanmuuttajien ylivoimaisesti suosituin vapaa-ajan harrastus oli liikunta. Vasta tämän jälkeen tulivat muut harrastukset, mm. kulttuuri- ja taideharrastukset.

Tuula Jorosen toimittamassa artikkelikirjassa ”Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuri-palvelut pääkaupunkiseudulla” tarkastellaan eri maista tulleiden, eri-ikäisten ja erilaisissa työmarkkina-asemissa olevien maahanmuuttajien vapaa-ajanviettoa.

Julkaisussa nousee vahvasti esiin maahanmuuttajien vilkas omaehtoinen kulttuuritoiminta. Osa tästä toiminnasta on rajoittunut maahanmuuttajayhteisöjen sisälle, mutta osittain se on suuntautunut myös ulkopuolelle rakentaen siltaa eri väestöryhmien välille. Pääkaupunkiseudulle on siis maahanmuuton myötä syntynyt uusia vapaa-ajan palveluita.

Eri maahanmuuttajaryhmien välillä ei ollut suuria eroja harrastamisaktiivisuudessa, mutta pakolaistaustaiset, etenkin islamilaisista maista Suomeen muuttaneet näyttävät muita yleisemmin jääneen virkistys- ja kulttuuripalveluiden ulkopuolelle. Oman yhteisön järjestämien vapaa-ajan toimintojen merkitys oli heillä vastaavasti suurempi.

Muslimiväestön vapaa-ajankäytön eriytyminen näyttää alkavan jo lapsuudessa ja liittyvän ennen muuta suomalaiseen alkoholikulttuuriin. Heidän lisäkseen myös osa globaalien työmarkkinoiden asiantuntijoista oli kokenut suomalaisten runsaan alkoholin käytön vaikeuttaneen vuorovaikutusta valtaväestöön kuuluvien kanssa.