perjantai 30. lokakuuta 2009

HS: Ulkomaalaisten kansalaisuuteen vaadittavaa asumisaikaa ollaan lyhentämässä

Helsingin Sanomat: Ulkomaalaisten kansalaisuuteen vaadittavaa asumisaikaa ollaan lyhentämässä 30.10.2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (pdf) 28.10.2009

Sisäministeriö on saanut valmiiksi luonnoksensa kansalaisuuslain muuttamiseksi. Kansalaisuuden saamiseksi vaadittavaa asumisaikaa lyhennettäisiin viiteen vuoteen nykyisestä kuudesta vuodesta, kun kyse on yhtäjaksoisesta asumisesta Suomessa.

Lisäksi asumisaikavaatimusta voitaisiin lyhentää jopa neljään vuoteen, jos ihminen osoittaa osaavansa hyvin suomen tai ruotsin kielen. Tällä pyritään edistämään kotoutumista ja kannustamaan kielenopiskeluun.

Lakimuutoksilla yritetään edistää Suomessa asuvien ulkomaalaisten yhteiskuntaan sopeutumista ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta antamalla kansalaisuus entistä nopeammin.

Jo nykyisessä kansalaisuuslaissa on nuhteettomuusedellytys kansalaisuuden saamiselle. Tämä säilytettäisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rikoksiin syyllistyneelle ei myönnetä kansalaisuutta tai se myönnetään vasta odotusajan jälkeen.

Lisäksi entisiä Suomen kansalaisia ja heidän jälkeläisiään koskevaa kansalaisuusilmoitusta koskevia säädöksiä selkiytettäisiin.

Entinen Suomen kansalainen tai tämän jälkeläinen voisi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä. Kansalaisuuden saisi riippumatta siitä, asuuko entinen Suomen kansalainen Suomessa vai ulkomailla.

Sisäministeriö lähettää lakiluonnoksen nyt laajalle lausuntokierrokselle. Myös kansalaisilta toivotaan kannanottoja muutosehdotuksiin. Niitä voi jättää ensi viikolla alkavassa kansalaiskeskustelussa otakantaa.fi-sivulla.

Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuonna 2010.