tiistai 13. lokakuuta 2009

Sisäasiainministeriö: Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevaa lakia uudistetaan

Sisäasiainministeriö: Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevaa lakia uudistetaan 13.10.2009

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors on tänään asettanut hankkeen turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevan lain valmistelemiseksi. Aiemmin kotouttamislaissa on säädelty myös turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Käynnissä olevassa kotouttamislain uudistamisessa on huomattu, että kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ei ole tarkoituksenmukaista säätää samassa laissa. Näin ollen vastaanotosta valmistellaan oma lakikokonaisuutensa. Samalla tehdään tarvittavat muutokset lakiin säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä.

Hallitus on jo esittänyt, että turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ohjaus ja suunnittelu siirretään sisäasiainministeriöstä Maahanmuuttoviraston tehtäväksi. Lakiuudistus on osa tätä kokonaisuutta.

Hankkeessa selvitetään myös, mikä merkitys turvapaikanhakijoille annettavalla toimeentulotuella on ja voidaanko se antaa hakijoille hyödykkeinä.

Tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeva laki annetaan eduskunnalle yhtä aikaa kotouttamislain kanssa keväällä 2010.