torstai 22. lokakuuta 2009

MTV3: Raiskausilmoitukset lisääntyneet selvästi

MTV3: Raiskausilmoitukset lisääntyneet selvästi 22.10.2009

Tilastoitujen raiskauksien vuosittainen määrä on lisääntynyt kahtena viime vuonna selvästi aiempiin vuosiin verrattuna, selviää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Optulan tuoreesta katsauksesta.

– Ilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, kertoo erikoissuunnttelija Hannu Niemi Optulasta.

Viime vuonna poliisi kirjasi 915 raiskausrikosta. Niemen mukaan osa kasvusta selittyy sillä, että raiskauksista ilmoitetaan entistä helpommin poliisille.

– Ilmoittamisherkkyyteen vaikuttaa rikoksen rakenne: ovatko uhri ja tekijä täysin tuntemattomia, missä rikos on tapahtunut ja niin edelleen, Niemi sanoo.

Tutun tekemä seksuaalirikos jää Niemen mukaan uhrilta helpommin ilmoittamatta kuin tuntemattoman hyökkäys.

– Seksuaalirikoksissa ulkomaisten epäiltyjen osuus ilmi tulleesta rikollisuudesta on suuri. Silloin uhri ja tekijä varmasti ovat usein toisilleen tuntemattomia ja rikokset tulevat helpommin tietoon kuin tuttujen suomalaisten tekemät, Niemi sanoo.

Arviot määrästä vaihtelevat

Seksuaalisen väkivallan todellisesta vuosittaisesta määrästä on esitetty useita eri lähteisiin perustuvia arvioita. Suomalaisnaisille vuonna 2005 tehdyn uhrikyselyn mukaan määrittelytavasta riippuen 15 000–46 000 naista oli pakotettu seksuaaliseen kanssakäymiseen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Naiset joutuvat myös selvästi miehiä selvästi useammin heille läheisen tai tutun ihmisen tekemän rikoksen uhriksi. Väkivallan uhriksi naiset joutuvat yhtä usein kuin miehet, mutta kuolemaan ja vakavaan vammaan johtanut väkivalta on yleisempää miehillä kuin naisilla.

Ulkomaan kansalaisten osuus poliisin tietoon tulleista rikoksista oli viime vuonna kuusi prosenttia. Ulkomaalaiset ovat väestöosuuteensa nähden useammin rikoksesta epäiltynä kuin suomalaiset.

Eroa selittää tutkijoiden mukaan se, että ulkomaalaisissa on paljon nuoria, kaupungeissa asuvia miehiä, joiden kohdalla rikoksiin syyllistyminen on muuta väestöä todennäköisempää.

Somalialaiset urheina

Kaikista ulkomaalaisepäillyistä lähes puolet oli viime vuonna kansallisuudeltaan venäläisiä, virolaisia tai ruotsalaisia, ja niin ikään lähes puolet ulkomaalaisten tekemistä rikoksista oli liikennerikoksia.

Eri rikostyypeistä ulkomaalaiset ovat suhteellisesti yleisimmin epäiltyinä raiskauksesta ja ryöstöstä. Neljännes ulkomaisista vangeista on virolaisia ja melkein viidennes venäläisiä.

Maahanmuuttajat joutuvat tosin väkivaltarikosten uhriksi suhteellisesti useammin kuin suomalaiset. Rasistisen väkivallan kohteeksi ovat vuosittain joutuneet eniten somalialaiset.