keskiviikko 21. lokakuuta 2009

Turun Sanomat: Eriarvoistuminen uhkana

Turun Sanomat, pääkirjoitus: Eriarvoistuminen uhkana 21.10.2009

Suurten kaupunkien peruskouluissa tuskaillaan resurssipulan ja luokkakokopaineiden lisäksi uudenlaisen ongelman parissa. Kouluja ja oppilaita uhkaa eriarvoistuminen, kun vanhemmat ovat vetämässä lapsiaan pois kouluista, joissa on poikkeuksellisen paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Esimerkiksi eräässä eteläsuomalaisessa koulussa on huomattu, että maahanmuuttajien osuuden noustua 30:sta lähelle 40 prosenttia suomalaistaustaiset perheet alkoivat muuttaa alueelta pois ja etsiä lapsilleen muita opinahjoja (Yle 20.10.). Vastaavantyyppiset tilanteet ovat tuttuja jo Ranskasta ja Ruotsista.

Koulujen eriarvoistumisesta kannattaa olla huolissaan. Pahimmillaan se voi johtaa oppimistulosten huononemiseen ja Pisa-tutkimuksissa ylistetyn tason laskuun.

Muutamassa suuressa kaupungissa on huomattu, että osalla koulunaloitusiän saavuttaneista maahanmuuttajalapsista ei ole käytännössä lainkaan suomen tai ruotsin kielen taitoa. Niin sanotuilla valmistavilla luokilla on entistä enemmän tehtävää, jotta opetus yhteisessä ja monikulttuurisessa luokassa voi onnistua.

Vaikka oppilaat voivat saada monikulttuurisesta koulusta monipuolisia menestyksen eväitä, vanhempien huoli oppimisen tason säilyttämisestä on ymmärrettävää. Kun kouluavustajien vakanssit ovat tiukassa, peruskoulun tasa-arvoa korostava periaate voi toteutua väärällä tavalla.

Kotouttamisessa on mennyt jotakin perusteellisesti pieleen, jos koulunsa aloittava ei osaa lainkaan kumpaakaan kotimaista kieltä. Jotakin on mennyt pieleen myös asuttamisessa ja kaavoituksessa, kun kaupunkeihin syntyy niin sanottuja maahanmuuttajalähiöitä. Tasapainoinen ja monipuolinen väestörakenne palvelee sekä maahanmuuttajia että kantaväestöä.