keskiviikko 4. tammikuuta 2012

YLE: Kotouttamiskäytännöt syyniin Lieksassa

YLE Pohjois-Karjala: Kotouttamiskäytännöt syyniin Lieksassa 4.1.2012
LIEKSAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMAN UUSIMINEN JA KOTOUTTAMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPROSESSIEN KUVAAMINEN
KOTOUTTAMISOHJELMA 2012 (pdf)

Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiskäytännöt menevät remontiin Lieksassa. Kaupunginjohtaja Esko Lehdon mukaan käytäntöjä uusitaan nyt jo kolmatta kertaa.

Yhtenä syynä uudistukseen Lehto mainitsee muun muassa sen, että lainsäädäntö on vuosien saatossa muuttunut paljon. Lieksassa on noin 350 maahanmuuttajaa muun muassa Venäjältä, Virosta, Saksasta ja Ruotsista.

Viimeksi Lieksaan tulleet maahanmuuttajat ovat irakilaisia ja somalialaisia oleskeluluvan saaneita pakolaisia.

Kaupunginhallitus käsittelee uutta kotouttamisohjelmaa maanantaina.


_________________________________________

LIEKSAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMAN UUSIMINEN JA KOTOUTTAMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPROSESSIEN KUVAAMINEN

Kaupunginhallitus

09.01.2012

8

LIEKSAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMAN UUSIMINEN JA KOTOUTTAMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPROSESSIEN KUVAAMINEN

6/01/011/2012

KH
Kaupunginjohtaja Esko Lehto:

"Kaupunginhallitus nimesi 15.3.2010 § 99 viranhaltija- ja luottamushenkilötyöryhmän käsittelemään ja valmistelemaan sekä edistämään kaupungin maahanmuuttoasioiden koordinointia.

Työryhmän tuli laatia ohjelma maahanmuuttopolitiikasta ja selvittää

-nykytilanne,
-kaupungin taloudelliset ja muut olosuhteet huomioon ottava resurssointi/panostus,
-saada aikaan ennakointi/ennuste lähivuosien osalta,
-mahdolliset muut toimenpiteet.

Työryhmä voi olla yhteydessä muihin viranomaisiin ja esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöihin ja vastaaviin.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin sivistysjohtaja Jarkko Määttänen. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus nimesi kaksi viranhaltijaedustajaa.

Luottamushenkilöedustajiksi nimettiin Eero Kärkkäinen, Lea Oravalahti-Pehkonen ja Reijo Kortelainen.

Lisäksi työryhmässä on ollut laaja eri sidosryhmäviranomaisten edustus.

Lieksan kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ensimmäisen varsinaisen kotouttamisohjelman 4.4.2011 § 124 kohdalla. (Pienimuotoista kotouttamista Lieksassa toteutettiin jo 1990-luvun puolivälissä tänne muuttaneiden bosnialaisten pakolaisten ja inkeriläisten paluumuuttajien osalta.)

Työryhmätyön aikana eduskunta muutti merkittävästi kotouttamislainsäädäntöa ja uusi kotouttamislaki tuli voimaan (1.9.2011 alkaen) ja kaupungin oli uusittava kotouttamisohjelmansa.

NYKYTILANTEEN KUVAUS

Lieksassa on noin 350 maahanmuuttajaa (väestörekisterikeskuksen päivitys syyskuulta 2011), joista osa on tullut Lieksaan avioliiton kautta Venäjältä. Lisäksi paikkakunnalla asuu inkeriläisiä paluumuuttajia sekä muutamia Virosta, Saksasta ja Ruotsista muuttaneita. Viimeksi Lieksaan tulleet maahanmuuttajat ovat olleet irakilaisia ja somalialaisia oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Lieksaan muuttaneiden pakolaisten määrä on kasvanut voimakkaasti huhtikuusta 2009 alkaen. Heistä lähes kaikki ovat tulleet Kontioniemen ja Paiholan vastaanottokeskuksista.

Lieksaan muuton yksi vetovoimatekijä on ollut pitkään tyhjillään ollut vuokra-asuntokanta ja hyvä koulutustarjonta. Lieksan kristillinen opisto ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto (AIKO) ovat tarjonneet mahdollisuuden kielen ja kulttuurin opiskeluun. Lokakuussa 2009 paikkakunnalle avattiin Koto-toimisto, jonka tarkoituksena on toimia kohtauspaikkana sekä tiedon välittäjänä pakolaisille ja lieksalaiselle kantaväestölle. Koto-toimistolla työskentelee pakolaiskoordinaattori ja pakolaistyöntekijä. Perusterveydenhuollon työntekijänä lähihoitaja tekee mm. hoidontarpeen arviointia ja ohjaa ja neuvoo terveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi Koto-toimiston perhetyönohjaaja, perhetyöntekijä sekä virikeohjaaja toimivat määräaikaisessa työsuhteessa.

Marraskuussa 2011 Lieksassa vuokra-asunnoissa asui 247 maahanmuuttajaa ja Lieksan Kristillisen opiston Tuikku-yksikössä kahdeksan alaikäistä turvapaikanhakijaa. Tuikku tarjoaa alaikäisille turvapaikanhakijoille tarkoitettua tuettua asumispalvelua Lieksan kaupunginvaltuuston ja Lieksan kristillisen opiston hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Suurin osa oleskeluluvan saaneista maahanmuuttajista on somaleja. Irakilaisia on noin neljäkymmentä ja afgaaneja seitsemän henkilöä.

Maahanmuuttostrategia laaditaan erillisenä asiakirjana kesäkuun 2012 loppuun mennessä ja ydistetään Itä-Suomen alueen maahanmuuttopoliittisen strategian valmisteluun ja aikatauluun

Kaupunginhallitus päätti 19.9.2011 § 311, että maahanmuuttostrategia laaditaan erillisenä asiakirjana.

Maahanmuuttostrategian valmistelun alkuvaiheessa (tavoite tammikuu 2012) toteutetaan laaja keskustelu Lieksan kaupungissa olevien toimijoiden kanssa:

-mm. yritykset, yhdistykset, säätiöt, koulutustoimijat, valtion ja kunnan organisaatiot, ulkomaalaisten vapaat toimintaryhmät
-kutsutaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton asiantuntija
-Tiedotus tilaisuudesta mahdollisimman aikaisin
-Ennakkokysymykset/teemat ym.
-Lieksan maahanmuuttostrategian valmistelu yhdistetään valmisteilla olevan Itä-Suomen alueen maahanmuuttopoliittisen strategian valmisteluun ja aikatauluun.

Kaupunginhallituksen 19.12.2011 § 427 hyväksymä aikataulu on muutoin seuraava:

Työryhmätyöskentely prosessi- ja strategiatyöryhmässä

- 2/2012-3/2012

Koordinoivan työryhmän käsittely

- 3/2012 lopussa

Kuntalaiskuuleminen

- 4/2012

Työryhmätyöskentely prosessi- ja strategiatyöryhmässä

- 4/2012-5/2012

Koordinoiva työryhmä

- 5/2012

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

- 6/2012.

Uusittu kotouttamisohjelma

Työryhmän laatima uusittu kotouttamisohjelma (luonnos) ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä, liite 5."

Kj. Esko Lehto:
Kaupunginhallitus

esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan varsinaisen kotouttamisohjelman.

Lisäksi liitteenä olevaan kotouttamisohjelma-asiakirjaan on sisällytetty kotouttamisen käytännön prosessikuvaukset.

Samalla kaupunginhallitus saattaa valtuuston tietoon 19.12.2011 § 427 hyväksytyn maahanmuuttostrategian aikataulun. Eli maahanmuuttostrategia valmistuu 30.6.2012 mennessä.