keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Verkkouutiset: Kerjäämiskieltoa yritetään taas tuoda esille

Verkkouutiset: Kerjäämiskieltoa yritetään taas tuoda esille 28.3.2012
Kirjallinen kysymys: Kerjäämisen kriminalisointi Suomessa

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti keskiviikkona kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kerjäämisen kriminalisoimiseksi.

Immonen muistuttaa, että sisäministeriössä käynnistettiin viime vaalikaudella selvitystyö järjestyslain muuttamiseksi siten, että kerjääminen kiellettäisiin. Järjestyslakia ei kuitenkaan tältä osin muutettu.

Suomella olisi Immosen mielestä kerjäämisen kriminalisoinnin myötä oikeus karkottaa maasta kerjäämiseen syyllistyneet ulkomaalaiset, myös muiden EU-maiden kansalaiset.

Hän perustelee kantaansa EU:n oikeuskomissaari Viviane Redingin lausunnolla, jonka mukaan jokaisella EU-maalla on oikeus karkottaa rikoksia tehneet henkilöt maastaan.

________________________________________________


KIRJALLINEN KYSYMYS
Kerjäämisen kriminalisointi Suomessa


Eduskunnan puhemiehelle

Viimeaikaisten uutisten mukaan ulkomailta Suomeen tulleiden kerjäläisten määrä on kymmenkertaistunut lyhyen ajan sisällä. Kerjäläisistä suurin osa koostuu Bulgarian ja Romanian romanivähemmistöön kuuluvista henkilöistä. Poliisin tietoon on tullut viime vuosien aikana lukuisia erilaisia rikoksia, joiden tekijöinä ovat olleet kyseisistä maista tulleet kerjäläiset. Kerjääminen on organisoitua toimintaa ja siihen liittyy olennaisesti ihmissalakuljetuksia, lasten hyväksikäyttöä, prostituutiota ja muuta järjestäytynyttä rikollisuutta.

Suomi ei monista muista EU-maista poiketen päättänyt Romanian ja Bulgarian tullessa EU-jäseniksi käyttää hyväkseen niin sanottuja turvalausekkeita, joilla olisi voitu rajoittaa Romanian ja Bulgarian kansalaisten pääsyä Suomeen. Tämä on aiheuttanut sen, että Suomesta on tullut houkutteleva kohde kyseisistä maista tuleville kerjäläisille, sillä heillä on ollut vapaampi pääsy Suomeen kuin muihin EU-maihin.

Edellisen sisäministerin, Anne Holmlundin, mukaan (KK 345/2010 vp) kerjääminen ei kuulu suomalaiseen elämänmuotoon ja sen lieveilmiöistä on runsaasti huonoja esimerkkejä muualta maailmasta. Kerjäämisen yleistyminen ja muuttuminen hyökkäävämmäksi ei ole myöskään edistänyt kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Sisäministeriössä käynnistettiin viime vaalikaudella selvitystyö järjestyslain muuttamiseksi siten, että kerjääminen kiellettäisiin. Valitettavasti järjestyslakia ei ole saatu edelleenkään muutettua tältä osin. EU:n oikeuskomissaari Viviane Redingin taannoisen lausunnon mukaan jokaisella EU-maalla on oikeus karkottaa rikoksia tehneet henkilöt maastaan. Suomella olisi siis kerjäämisen kriminalisoinnin myötä oikeus karkottaa maasta kerjäämiseen syyllistyneet ulkomaalaiset - myös muiden EU-maiden kansalaiset.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kerjääminen saadaan kriminalisoitua Suomessa?

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2012
Olli Immonen /ps.