keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

YLE: Maahanmuuttajan esimies tasapainoilee kahden kulttuurin välissä

YLE Perämeri: Maahanmuuttajan esimies tasapainoilee kahden kulttuurin välissä 21.3.2012

Maahanmuuttajataustaisen työntekijän esimiehillä on erityisiä haasteita. Sosiaalityön tutkija Aini Pehkonen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että esimiesten on kyettävä taiteilemaan kahden kulttuurin välimaastossa.

Uudelle toisesta kulttuurista tulevalle työntekijälle on tärkeää, että työhönohjaus ei keskity pelkästään työnteon käytantöihin.

- Ei riitä, että työntekijälle kerrotaan, mistä esimerkiksi työssä tarvittavat tavarat löytyvät. Hänelle on tarpeen myös kertoa, miten suomalaisella työpaikalla on tapana asiat hoitaa, sanoo Pehkonen.

Pehkosen tutkimus perustuu itäsuomalaisille maahanmuuttajien lähimmille esimiehille tehtyihin haastatteluihin. Myös maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä samoin kuin kantasuomalaisia työntekijöitä on kuultu.

Pehkonen kertoi tutkimuksen tuloksista Kemissä keskiviikkona järjestetyssä maahanmuuttajaseminaarissa, missä pohdittiin muun muassa sosiaalisten verkostojen merkitystä maahanmuuttajien työllistymisessä.

Kielteisen kierteen vaara

Palautteen antaminen on tärkeää, samoin kuin se, miten ja missä palaute kerrotaan. Esimerkiksi muiden työntekijöiden edessä annetut ohjeet voi toisesta kulttuurista tuleva kokea negatiivisemmin kuin on tarkoitus.

- Maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle on palautetta annettaessa huomioitava hänen kulttuurinsa piirteet. Tällainen voi olla esimerkiksi voimakas kokemus kasvojen menettämisestä, selventää Pehkonen.

Palautteen antamista ei ole syytä silti välttää. Palaute on tarpeen ja sen antamisesta pitää kertoa myös muille työntekijöille, jotta työyhteisössä ei koettaisi toisilta työntekijöiltä vaadittavan vähemmän kuin toisilta.

- Muuten vaarana on työilmapiirin joutuminen negatiiviseen kierteeseen, sanoo Aini Pehkonen.