perjantai 16. maaliskuuta 2012

Västra Nyland: Invandringen är nyttig

Västra Nyland, pääkirjoitus: Invandringen är nyttig 16.3.2012

På invandrarkritiskt håll efterlyses ofta summor och fakta. Vad kostar immigrationen? Hurudana belopp läggs ner på integreringen? Vilka samhällssektorer belastas av invandrarna?

I en färsk rapport som Institutet för hälsa och välfärd gett ut presenteras intressanta siffror som belyser immigrationens effekter, men som svårligen kan ge invandrarfientligheten ny näring.

I studien konstateras att den arbetsinsats som invandrarna står för i Finland är betydande för hela landets ekonomi. Utan den insatsen kan landets bruttonationalprodukt på sikt sjunka med 1,7 – 1,9 procent, det vill säga med kring tre miljarder euro. I praktiken kunde det innebära att sysselsättningen sjunker med 45 000 – 51 000 årsverken.

Rapporten bidrar förhoppningsvis till en nyansering av den svartvita samhällsdebatten, där invandringen ofta beskrivs som en belastning. Siffrorna visar tvärtom att invandringen är helt nödvändig för att hålla hjulen i rullning.


Rapporten handlar om invandringens ekonomiska effekter och speciell fokus ligger på Österbotten. Forskningen visar att ekonomin i landskapet skulle försvagas med omkring 100 miljoner euro utan invandrarnas arbetsinsats.

I sysselsättning skulle det innebära en förlust som motsvarar 1 400 – 1 600 jobb. Primärproduktionen och metallindustrin – den senare en betydelsefull exportbransch i Österbotten – skulle ta den värsta smällen utan invandrararbetskraften.

I rapporten noteras att arbetslösheten i Österbotten var 5,9 procent i november 2011, vilket hör till de lägsta siffrorna i landet. I Närpes råder så gott som full sysselsättning och där är invandrarna mycket viktiga när det gäller tillgången till arbetskraft.

I den aktuella studien antas att en minskning av den tillgängliga arbetskraften skulle skärpa konkurrensen om anställda, vilket skulle skruva upp lönerna. Det i sin tur kunde leda till dyrare tjänster och försvaga den inhemska produktionen, vilket skulle försvåra exporten.


Rapporten stöder också de slutsatser som forskaren Jan Saarela kommer fram till i en utredning som tankesmedjan Magma publicerade i fjol. Saarela konstaterar att immigrationen inte behöver belasta samhället och att det inte finns belägg för antagandet att invandrarna lägger beslag på de infödda finländarnas jobb.

Saarela ser också ett positivt samband mellan antalet immigranter och den finländska utrikeshandeln. Enligt honom skulle exporten växa med cirka en halv procent och importen med drygt en procent ifall antalet immigranter ökade med tio procent.

Omsatt i dagens siffror innebär det, enligt Saarela, att exporten kunde öka med 225 miljoner euro och importen med 480 miljoner euro ifall antalet utlandsfödda steg med en tiondel, det vill säga 23 000 personer.

De positiva effekterna på handeln förklaras av att handelskostnaderna sjunker tack vare att informationen ökar mellan länderna.

Även om beräkningarna i de nämnda rapporterna skulle innehålla stora kast visar de att invandringen betyder både bränsle och olja för maskineriet som håller landet i gång.

Niclas Erlin