perjantai 23. maaliskuuta 2012

THL: Tuberkuloosi on yhä useammin maahanmuuttajan tauti

THL: Tuberkuloosi on yhä useammin maahanmuuttajan tauti 23.3.2012

Yhä useampi tuberkuloosipotilas on työikäinen maahanmuuttaja, jonka kotimaassa on paljon tuberkuloosia.Vielä vuosikymmenen sitten lähes kaikki Suomessa tuberkuloosiin sairastuneet olivat vanhempaa ikäpolvea, jotka olivat saaneet tartunnan usein jo kymmeniä vuosia aiemmin.

Vuonna 2011 Suomessa oli alustavien seurantatietojen mukaan tuberkuloositapauksia runsaat 300. Sairastuneista noin kolmannes oli ulkomaalaisia. Kymmenen vuotta aiemmin ulkomaalaisten osuus oli vain noin 10 prosenttia. Muissa Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa tuberkuloositartunnat alkoivat vähentyä kantaväestöstä ja yleistyä maahanmuuttajilla jo kymmeniä vuosia sitten. Suomessa terveydenhuollon on syytä ottaa huomioon meillä nyt alkanut tartuntojen lisääntyminen maahanmuuttajilla.

Tuberkuloosi leviää ilman kautta ihmisestä toiseen. Tartuntaketjut voivat olla mutkikkaita ja niiden nopea selvittäminen on tärkeää. Kontaktien selvittämiseen on terveydenhuollolle laadittu uudet ohjeet vuosi sitten.

Lääkeresistenssi hallintaan valvotulla hoidolla

Huolestuttava asia on, että tuberkuloosin lääkeresistenssi lisääntyy maailmalla. Suomessa on vuonna 2011 todettu 5 monilääkeresistenttiä (MDR) tuberkuloositapausta. Lääkeresistenssiä voidaan ehkäistä tehokkaasti valitsemalla oikea lääkitys ja valvomalla sen toteutumista koko hoidon ajan. Oikea ja nopea diagnostiikka auttaa valitsemaan potilaan tuberkuloosikantaan tehoavan lääkkeen. Valvotulla hoidolla varmistetaan, että potilas saa vaikuttavaa lääkettä niin pitkään, että hän paranee, eikä kesken jäänyt lääkitys johda resistenttien tuberkuloosibakteerien kehittymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että potilas käy hakemassa lääkkeensä terveydenhuollon toimipisteestä. Pian päivitettävässä valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa tullaan suosittelemaan valvottua hoitoa kaikille tuberkuloosipotilaille. Suositus vastaa Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusta.

HIV altistaa tuberkuloosille

HIV-infektio lisää voimakkaasti tuberkuloosiin sairastumisen riskiä ja vaikeuttaa hoitoa. Venäjällä ja Virossa on paljon sekä HIV-infektiota ja tuberkuloosia sairastavia. Tuberkuloosia ehkäistään Viron johtamassa 11 maan EU-hankkeessa erityisesti HIV-positiivisten, suonensisäisiä huumeita käyttävien joukossa. TUBIDU-projekti kehittää keinoja tartuntojen ehkäisyyn Baltian maissa, Venäjällä ja muutamassa muussa itäisen Euroopan maassa käyttäen hyväksi muun muassa Suomen kokemuksia. Suomen valtakunnallisessa tuberkuloosin hoito-ohjelmassa tullaan suosittelemaan HIV-testin ottamista kaikista tuberkuloosiin sairastuneista. Kun HIV-infektio on tiedossa ja sitä hoidetaan, kyetään myös tuberkuloosi hoitamaan hyvin.

Maailman tuberkuloosipäivää vietetään 24.3. (www.stoptb.org). Suomessa järjestetään IX Valtakunnallisen tuberkuloosipäivän seminaari maanantaina 26.3. Helsingissä Paasitornissa pidettävässä seminaarissa etsitään ratkaisuja uusiin haasteisiin ja esitellään hyviä esimerkkejä Suomesta ja muista maista. THL:n ja FILHA:n järjestämä opintovierailu tuo Suomeen 40 TUBIDU-verkoston jäsentä 28–30.3.2012.