torstai 22. maaliskuuta 2012

Folkhälsan: Nytt material mot rasism

Folkhälsan: Nytt material mot rasism 21.3.2012
Oppimateriaali: Vem är rädd - arbetsmaterial (pdf)

Den här veckan firas antirasismveckan och Folkhälsan har publicerat ett nytt material som kan användas i skolor för att diskutera rasism. Materialet Vem är rädd? består av en kortfilm och tillhörande arbetsmaterial.

Folkhälsan har nu svarat på efterfrågan tillsammans med filmproducenten Daniel Nikander och redaktör Maja-Stina Andersson. Tillsammans har man producerat ett pedagogiskt material för årskurserna 1–9. Materialet består av en kortfilm och en liten skrift med övningar och funderingar kring rasism.

Många gånger är det vardagliga händelser som leder till att en del personer gång på gång blir utpekade och nedvärderade bara på grund av sitt utseende eller sin bakgrund. Det som är ”bara på skoj” för en del, betyder alltid allvar för den som blir utskrattad. Folkhälsan arbetar bland annat via vänelever, tutorer och andra nyckelpersoner i skolorna med frågor som har med vår hälsa och vårt människovärde att göra. Häftet är utarbetat så att den första delen lämpar sig för yngre elever med enkla frågor som anknyter direkt till filmen och eleven själv. Längre fram i häftet hittar man uppgifter och texter som passar för lite äldre elever och behandlar rasism i en större, samhällelig kontext. Budskapet är att vi alla kan kämpa emot vardagsrasismen genom att bli varse våra egna och andras fördomar.

Vi har alla fördomar

Vi har nämligen alla fördomar. Så är det bara. Att gruppera saker med hjälp av förenklade föreställningar är ett naturligt sätt för hjärnan att kategorisera världen. Men ibland leder det till att vi tar till förenklingar och stereotyper när de inte behövs och är helt felaktiga. Dagens rasister hävdar därför ofta att det finns så grundläggande skillnader i olika människogruppers kulturer att det är omöjligt att umgås i samma samhälle. Sanningen är ändå att det inte finns en enda oföränderlig kultur på jorden. Till exempel Finlands kultur har uppstått genom många och frekventa möten med andra kulturer. Julgranen är ursprungligen tysk och midsommarfirandet kommer från Sverige!

Daniel Nikander hade länge funderat på hur man på ett uppbyggande sätt kunde ta upp frågor kring rasism. Idén utkristalliserades under 2011 och blev till slut hans slutarbete från yrkeshögskolan Novia i samverkan med Folkhälsan. Redaktör Maja-Stina Andersson och vänelevskoordinator Tove Ajalin från Folkhälsan bearbetade arbetsmaterialet.

[...]