sunnuntai 18. maaliskuuta 2012

Pohjalainen: Työtä ja tuottoja yrittämisestä

Pohjalainen, pääkirjoitus: Työtä ja tuottoja yrittämisestä 18.3.2012

Ensi torstain hallituksen kehysriiheltä odotetaan paljon. Säästöjä on löydettävä ja maa on saatava taantumasta nousuun. Hallituksen päätösten pohjana ovat selvitykset Suomen taloudellisten ulkosuhteiden hoitamisesta, investointien kasvattamisesta ja pääomamarkkinoiden kehittämisestä. Viimeisimmässä selvityksessä Kari Stadighin työryhmä arvioi, että Suomi ei lähde kasvuun, ellei maahan saadaan vuoteen 2020 mennessä lisää 200 000 työpaikkaa.

Mahdottomalta tuntuva ehdotus ei ole niin paha kuin miltä se näyttää, sillä maan suurimmat vientiyritykset ovat kymmenen vuoden aikana luoneet Suomen ulkopuolelle 150 000 työpaikkaa. Jos työpaikat saadaan luotua, paikkojen täyttämiseen tarvitaan kaikki työkykyiset. Stadigh toivoo, että eläkkeelle jäädään nykyistä myöhemmin. Ehdotuksessa vaaditaan lakimuutosta eläkeiästä. Toisaalta ilman lakimuutostakin selvitään, sillä vaikka todellinen eläköitymisikä on koko ajan kohonnut, vieläkin eläköitymisiän keskiarvo on alle lakisääteisen eläkeikän. Työpaikkojen olosuhteet ovat tärkeämpiä kuin lainsäädäntö. Täkyjä työelämän jatkamiseen on jo paljon. Nyt tarvitaan enemmän sallivaa asennetta kuin lainsäädäntöä.

Vaikka perussuomalaiset pelkäävät maahanmuuttoa, työpaikkatavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisää maahanmuuttajia. Työn perässä muuttavien lisäksi myös pakolaisina Suomeen tulleet pitäisi pystyä työllistämään. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan työperusteisia tulijoita pitäisi olla vuodessa 20 000 enemmän kuin lähtijöitä. Pari vuotta sitten maahan muutti 14 000 henkeä. EU:n sisältä Suomeen tuleminen on merkittävästi helpottunut. EU:n ulkopuolelta valmiiseen työpaikkaankin pääsemiseksi voi joutua odottamaan työlupaa jopa puoli vuotta.

Oppia maahanmuuttajien työllistämisestä pitäisi ottaa Ruotsista, missä tulijat koulutetaan työhön nopeasti.

Stadigh yhdistäisi sijoittajien ja sijoituskohteiden hyödyt. Kotitalouksilla on säästöjä 78 miljardia tavallisilla talletustileillä, joissa korkoa ei kerry inflaation vertaa. Pörssisijoituksissa yksityisillä on 27 miljardia euroa. Pörssiosakkeisiin sijoittaville esitetään verovapautta 2 500 euron osinkoihin asti. Tämä voisi tuoda osakemarkkinoille 260 000 uutta osakesijoittajaa.

Pienten yritysten kasvua tukisi myös se, että viime vuosina hyvin käyttöön otettu kotitalousvähennys palautettaisiin viime vuosien kokoiseksi. Juuri kun vähennystä opittiin käyttämään, se olennaisesti pieneni.

Aivan kaikkea Stadighin 20 kohdan parannusehdotuksista hallituksen sosialidemokraatit eivät sellaisenaan hyväksy. Paljon on keskusteltava, että saadaan toteutumaan ehdotus työllistäville kasvuyrityksille annettavasta määräaikaisesta verohuojennuksesta.

Ministerin ja työryhmän vaatimukset menevät joissain kohden aivan eri suuntiin. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on esittänyt, että perintöverotusta pitää nostaa. Työryhmä poistaisi perintöverotuksen kokonaan Ruotsin malliin. Asuntolainan korkovähennyksen poistokaan ei oikein sovi nuorista perheistä huolta kantaville poliitikoille.