perjantai 30. maaliskuuta 2012

HS: Ruandalaismiehelle elinkautinen kansanmurhasta

Helsingin Sanomat: Ruandalaismiehelle elinkautinen kansanmurhasta 30.3.2012

Helsingin hovioikeus on tuominnut ruandalaisen Francois Bazaramban joukkotuhonnasta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus katsoi, että Bazaramban tarkoituksena oli ollut hävittää Ruandan tutsit ryhmänä kokonaan tai osittain.

Oikeuden mukaan Bazaramba oli käskenyt surmata seitsemän henkilöä. Lisäksi hän oli osallistunut tutseihin kohdistuneisiin hyökkäyksiin Cyahindan kirkolla ja Nyakizu-vuorella sekä johtanut osaa hyökkäyksistä. Hän oli antanut hyökkäyksissä tutsien surmiin johtaneita käskyjä sekä surmannut itse lukuisia tutseja.

Tuomittu oli myös huonontanut tutsien elinehtoja levittämällä tutsien vastaista propagandaa sekä kiihottamalla hutuja surmatekoihin ja organisoimalla tutsien valvontaa varten perustettuja tiesulkuja ja yöpartioita. Lisäksi hän oli käskenyt hutuja polttamaan tutsien rakennuksia pakottamalla siten nämä pois kodeistaan ja jakamalla hutuille tutseilta jäänyttä omaisuutta.

Hovioikeus kuuli asiassa 64:ä todistajaa. Lisäksi kahdeksan todistajan kertomukset katsottiin tallenteelta.

Puolustus kertoi STT:lle hakevansa tuomioon valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Bazaramba on kiistänyt syyllisyytensä. Hän on ollut vangittuna noin viisi vuotta ja hänet pidetään edelleen vangittuna.