lauantai 24. maaliskuuta 2012

Suvi Keskinen: ”Me” ja ”muut” -ajattelu vaikeuttaa maahanmuuttajien integraatiota

Turun kaupungin kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö: Suvi Keskinen: ”Me” ja ”muut” -ajattelu vaikeuttaa maahanmuuttajien integraatiota 20.3.2012
Tutkimuskatsauksia 2/2012: Keskinen, Suvi: Maahanmuutto ja erilaisuus suomalaisen yhteiskunnan hankauskohtina (pdf)

Turun kaupungin kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön julkaiseman tutkimuskatsauksen mukaan uhkakuviin painottuva keskustelu maahanmuutosta vaikeuttaa maahanmuuttajataustaisten suomalaisten osallistumista yhteiskuntaan.

”Me” ja ”muut” -ajattelua ylläpidetään niin poliitikkojen kuin mediankin toimesta. Katsaukseen on koottu lukuisia näkökulmia ja esimerkkejä tähän liittyvistä paradokseista ja historiallisesti vaihdelleista tulkinnoista.

Maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävä yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt ja politisoitunut.

– Monikulttuurisuus ei kuitenkaan ole vain hallinnollista retoriikkaa tai poliittisen kiistelyn kohde, vaan se on yhä useammalle osa arkista elämää, sanoo katsauksen kirjoittaja, dosentti Suvi Keskinen Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta.

Erilaiset tavat ja näkemykset eivät aina hankauksitta kohtaa arjessa, vaan niiden yhteensovittamiseksi tarvitaan luovia ratkaisuja. Oletus yhtenäisestä suomalaisesta kulttuurista ei tarjoa paljoa sijaa erilaisuuden käsittelylle, vaan rajaa ja yksinkertaistaa monimuotoista todellisuutta. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kysymykset suomalaisuuden (uudelleen)määrittelyistä, osallisuudesta ja kuulumisesta muodostuvatkin tärkeiksi. Vastausten löytäminen näihin kysymyksiin on lähitulevaisuuden keskeisimpiä haasteita.

Tutkimuskatsauksia on Turun kaupungin kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön julkaisusarja, jossa julkaistaan tiiviitä katsauksia kaupunkitutkimuksen ja -kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Tutkimuskatsauksia-sarja toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa.

Keskinen, Suvi: Maahanmuutto ja erilaisuus suomalaisen yhteiskunnan hankauskohtina. Turun kaupungin kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön Tutkimuskatsauksia 2/2012. 6 s.