perjantai 23. maaliskuuta 2012

YLE : Tehy: Kotimaassakin on vapaita hoitajia

YLE Satakunta: Tehy: Kotimaassakin on vapaita hoitajia 23.3.2012

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy muistuttaa Suomessa olevasta hoitoalan työvoimareservistä. Tehy ei vastusta työperäistä maahanmuuttoa, mutta ihmettelee, miksi alalta poistuneita ei tarpeeksi pohtevasta yritetä houkutella takaisin alan tehtäviin.

Suomeen on jo muutamien vuosien ajan rekrytoitu ulkomaista työvoimaa hoitoalalle. Muun muassa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa on meneillään hanke, jossa rekrytoidaan hoitajia Espanjasta.

Tehyn mukaan Suomessa on käyttämättä 30 000 koulutetun hoitajan työvoimareservi. Luku koostuu koulutetuista sairaanhoitajista ja lähihoitajista, jotka ovat vaihtaneet alaa.

- Tulisi todella työnantajille edullisemmaksi jos tästä työvoimareservistä saataisiin edes osa takaisin alan tehtäviin. Nämä hoitajat ovat saaneet koulutuksen Suomessa ja heillä on riittävä kielitaito jo valmiina. Myös jo Suomessa olevia maahanmuuttajia voitaisiin kouluttaa enemmän sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, sanoo tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Alalta joukkopako

Laitinen-Pesolan mukaan hoitajat ovat vaihtaneet Suomessa joukoittain alaa, koska palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja koulutusta ja työolot ovat sekä henkisesti ja fyysisesti liian kuormittavia.

- Meille kantautuu jatkuvasti viestiä työpaikoilta, että nuoretkin hoitajat kamppailevat jaksamisensa kanssa. Ei ole harvinaista, että vasta 30-vuotias hoitaja on valmis vaihtamaan alaa. Työnantajien olisi todella otettava vakavasti hoitajien jaksaminen, johon voidaan vaikuttaa helposti esimerkiksi riittävän hyvällä työvuorosuunnittelulla ja joustavammilla työajoilla. Näin estettäisiin alalta pako ja saataisiin jo alaa vaihtaneita hoitajia takaisin.

Maahanmuuttajille samat työehdot

Tehy on ollut mukana laatimassa pelisääntöjä hoitajien rekrytoimiseksi ulkomailta. Ohjeissa kiinnitetään huomiota ns. eettisen rekrytoinnin pelisääntöihin ja edunvalvontaan. Tehyn näkemyksen mukaan Suomen ei pidä rekrytoida maista, joilla on itsellä pula koulutetusta terveydenhuoltohenkilöstöstä. Suomeen ei pidä myöskään luoda kaksia työmarkkinoita, joissa maahan muuttavilla työntekijöillä on huonommat työehdot kuin suomalaisilla hoitajilla. Työntekijöiden on saatava jo lähtömaassa riittävät tiedot työsuhteen ehdoista, työtehtävistä ja palkkauksesta.