torstai 29. maaliskuuta 2012

MTV3: Siivousyritykselle sakkoja – ulkomaalainen ei kelvannut töihin

MTV3: Siivousyritykselle sakkoja – ulkomaalainen ei kelvannut töihin 29.3.2012

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen siivousalan yrityksen toimitusjohtajan sakkoihin työhönotossa tapahtuneesta työsyrjinnästä.

Oikeus katsoi toimitusjohtajan syyllistyneen työsyrjintään työnhakijan etnisen alkuperän perusteella.

Yrityksen toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon eli yhteensä 120 euron sakkoihin. Lisäksi toimitusjohtaja tuomittiin maksamaan 500 euroa korvauksena työpaikkaa hakeneelle henkilölle.

Yrityksessä oli viime vuoden tammikuussa auki kaksi kotisiivoojan tehtävää. Yrityksen toimitusjohtaja ilmoitti englanninkielisellä sähköpostiviestillä ja työhakemuksella työtä hakeneelle työnhakijalle, että yritys palkkaa vain Suomessa syntyneitä työntekijöitä. Hakijalla oli myös ulkomaalaisperäinen nimi.

Käräjäoikeudessa toimitusjohtaja esitti, että tapahtuneessa oli kyse hänen omasta huonosta englannintaidostaan. Tarkoitus oli kertoa, että työssä tarvitaan sujuvaa suomen kielen taitoa, koska työhön sisältyi niin sanottuja kotipalvelutehtäviä.

Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtajan lähettämässä viestissä ei ollut tulkinnanvaraa. Toimitusjohtaja oli myös opiskellut englantia, joten tämän oli täytynyt ymmärtää, mitä hän on viestiin kirjoittanut.