keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

MTV3: Lääkäreiden kielitaito halutaan varmistaa

MTV3: Lääkäreiden kielitaito halutaan varmistaa 14.3.2012

Terveydenhuollon ammattilaisten valvontaa pohtinut työryhmä esittää, että Euroopan ulkopuolella tutkintonsa suorittaneen lääkärin pitäisi työskennellä tutkinnon laillistamisen jälkeen vuosi julkisessa terveydenhuollossa. Vasta sen jälkeen hän saisi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Lisäksi työryhmä ehdottaa lääkäreiden laillistamisen yhteyteen ammatillista kielikoetta. Kielikoe tulisi Suomessa työskentelyn aloittaville lääkäreille, jotka eivät ole EU- tai ETA-maan kansalaisia ja jotka ovat suorittaneet tutkintonsa Euroopan ulkopuolella.

Työryhmä esittää myös erityisen omavalvontasuunnitelman laatimista sekä potilaiden säännöllistä kuulemista. Potilasta tai hänen läheistään tulisi työryhmän mukaan kuulla säännönmukaisesti hoidon päättyessä, mikä vahvistaisi potilaan asemaa.

Työryhmä haluaisi myös, että aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta yhdistettäisiin hallinnollisesti Valviraan.

Työryhmä luovutti esityksensä tänään peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille. Selvityksen käynnisti syksyllä paljastuneet valelääkäritapaukset.