maanantai 19. maaliskuuta 2012

YLE: Rasisminvastainen viikko muistuttaa etnisestä syrjinnästä

YLE Uutiset: Rasisminvastainen viikko muistuttaa etnisestä syrjinnästä 19.3.2012

Naanantaina alkava rasisminvastainen viikko muistuttaa yhdenvertaisuudesta ja ihmiskunnan monimuotoisuudesta. Rasisminvastaista viikkoa vietetään ympäri maailmaa vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Viikko huipentuu YK:n rasisminvastaiseen päivään keskiviikkona.

Rasismi saattaa olla räikeää ja selkeää, kuten kiusaamista tai väkivallantekoja. Rasistiset loukkaukset ilmenevät myös jatkuvina arkisina käytäntöinä kuten haukkumisena, viattomilta kuulostavina vitseinä, nimimerkkeinä verkossa tai ryhmästä poissulkemisena.

Rasistisen käyttäytymisen muodot vaihtelevat myös maasta toiseen. Rasismi on yhteiskunnallinen ongelma ja epätasa-arvoa tuottava ilmiö.

Viikon puitteissa järjestetään tapahtumia ympäri Suomea. Suomen Punainen Risti rohkaisee jokaista puuttumaan rasismiin omassa arjessaan. Rasisminvastaisen viikon aikana SPR kerää kokemuksia ja ideoita yhteen.

Omia rasisminvastaisia tekoja voi kertoa tässä osoitteessa.

Rasisminvastainen päivä sai alkunsa 21. maaliskuuta vuonna 1960, kun 69 rauhanomaista rotuerottelun vastaista mielenosoittajaa kuoli poliisin luoteihin Etelä-Afrikassa.

____________________________________________

Sisäasiainministeriön tiedote: Etnisten suhteiden neuvottelukunta haastaa kunnat rasismin vastaiseen viikkoon

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) haastaa kunnalliset työyhteisöt rasismin vastaiseen viikkoon. Tapahtuma rakentuu YK:n yleiskokouksen julistaman rasismin vastaisen päivän ympärille 21.maaliskuuta ja viikkoa vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa.

Etnon tavoitteena on edistää monimuotoisuuden tunnistamista ja arvostamista yhteiskunnassa. Osallistumalla rasismin vastaiseen viikkoon kunnat ja kaupungit voivat edistää asukkaidensa ja työntekijöidensä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja turvallisuuden tunnetta.

Neuvottelukunta on lähettänyt kuntien ja kaupunkien päättäjille tietoa Suomen Punaisen Ristin ”Luovu ennakkoluuloistasi” -kampanjasta. Kampanja tukee rasismin vastaisen viikon sanomaa: yksityishenkilöitä ja työyhteisöjä kannustetaan luopumaan ennakkoluuloista. Kampanjan aikana ennakkoluuloja voi heittää joko kampanjasivun virtuaaliseen roskikseen tai työyhteisöjen omiin ennakkoluuloroskiksiin.

Osallistuminen kampanjaan on vaivatonta ja neuvottelukunta toivoo, että viikkoa vietetään mahdollisimman monessa työyhteisössä eri puolella Suomea.

Monimuotoisuus vaikuttaa johtamiskäytäntöihin ja palveluprosesseihin

Suomessa asuu entistä enemmän ihmisiä eri kulttuureista. Monet etnisten vähemmistöjen edustajat ovat jo syntyperältään suomalaisia tai asuneet Suomessa pitkään. Työyhteisöille ja yrityksille tämä tarkoittaa, että niin asiakkailla kuin työntekijöilläkin on erilaisia kulttuurisia, uskonnollisia ja kielellisiä taustoja.

Etno pitää keskeisenä, että myös kunnallisissa työyhteisöissä huomioidaan monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset rekrytoinnissa, esimiesten osaamisessa ja asiakaspalvelussa.

Taustatietoa neuvottelukunta Etnosta

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaverkosto, joka edistää vuorovaikutusta ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen, eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden, työmarkkinaosapuolten sekä maahanmuuttajien ja perinteisten etnisten vähemmistöjen välillä.

________________________________________________

YLE Lahti: Monikulttuurisuus elää Lahdessa

Monikulttuurikeskus Multi-Culti pitää tärkeänä kantaväestön ja maahanmuuttajien yhteistyön lisäksi myös oman kulttuurin ylläpitämistä. Tällä viikolla vietetään valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa.

Lahden nuorisopalveluihin kuuluva monikulttuurikeskus Multi-Culti osallistuu toimintaan valtakunnalliseen rasisminvastaiseen viikkoon muun muassa olemalla mukana muiden nuorisopalveluiden toiminnassa sekä järjestäen Kohtaamisia – seminaarin yhteistyössä muiden Lahtelaisten palvelujen kanssa.

Vuonna 1995 perustetun Multi-Cultin monikulttuurisen nuorisotyön ohjaaja Irene Lüders kertoo Multi-Cultin saaneen alkunsa projektin tuloksena.

- Projektin tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Tultiin siihen tulokseen että toimintakeskus voisi olla se oikea tapa.

Sittemmin Multi-Cultin tavoitteena on ollut monietnisen ja yhdenvertaisen Päijät-Hämeen rakentaminen yhteisen tekemisen kautta.

Ongelmia tavoitteiden saavuttamisessa ei Lüdersin mukaan ole suuremmin ollut, vaan hänestä Lahti on valmiiksi monikulttuurinen ja avoin kaupunki. Ongelmat löytyvät enemmänkin tilojen puutteesta.

Lüders kertoo Multi-Cultin vetävän tiloihinsa paljon ryhmiä jotka haluaisivat järjestää omaa toimintaa keskuksella, eikä kaikille aina löydy tilaa.

Tea at 5pm

Työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisvoimalla pyörivä monikulttuurikeskus tarjoaakin laajan kirjon eri kulttuureja palvelevaa toimintaa.

- Täältä löytyy muun muassa espanjan- ja venäjänkielistä toimintaa sekä Lahden Setan nuorten ryhmä. Sitten on myös tällainen tea at 5pm joka on suunnattu lahtelaisille nuorille. Siellä käy hyvin paljon Lahden ammattikorkeakoulusta vaihto-oppilaita, Lüders kertoo.

Multi-Culti pyrkii saamaan eri kulttuureista kotoisin olevia nuoria mukaan toimintaan. Yhteistyötä rakennetaan järjestämällä tapahtumia yhdessä.

- Multi-Cultin toiminnan periaatteena on että tämä on avointa toimintaa kaikille asiasta kiinnostuneille. Se ei ole aina yhtä helppoa. Totta kai on tärkeää että voidaan ylläpitää omaa kulttuuria kun tullaan toiseen maahan.

_________________________________________________

YLE Häme: Monikulttuurisuus kasvattaa hämäläisiä pikkuhiljaa suvaitsevaisemmiksi

Kanta-Hämeessä asuu vähän ulkomaalaisia. Tilastokeskuksen mukaan maakunnassa on alle kolme ja puoli tuhatta ulkomaan kansalaista. Eniten ulkomaalaisia on Virosta, lähes tuhat. Venäläisiä Kanta-Hämeessä on alle viisi sataa. Kolmanneksi suurin ulkomaalaisten ryhmä on thaimaalaiset, joita on maakunnassa puolitoista sataa.

Hämeenlinnassa vietetään tällä viikolla rasisminvastaista teemaviikkoa. Viikon tavoitteena on yhdistää eri järjestöjä ja toimijoita taistelemaan yhdessä syrjimättömän ja monikulttuurisen kaupungin puolesta rasismia vastaan. Toimijoita on saatu tänä vuonna mukaan aikaisempia vuosia enemmän, iloitsee kaupungin monikulttuuriohjaaja Erika Jokinen.

- Vaikka maahanmuuttajia on Kanta-Hämeessä vielä suhteellisen vähän, antaa se meille aikaa oppia monikulttuuriseksi, uskoo Erika Jokinen. Toisaalta ajattelen myös, että kun maahanmuuttajien määrä lisääntyy vähitellen, niin se antaa meille hämäläisille myös aikaa siihen uudenlaisen yhteisen kaupungin rakentamiseen.

Jokinen muistuttaa, että tällä hetkellä lapset ja nuoret kasvavat automaattisesti monikulttuuriseen kaupunkiin.

- Elikä kun mennään ajassa hivenen verran eteenpäin, olemme aivan eri tilanteessa, kun nämä lapset ja nuoret ovat työssäkäyviä aikuisia. Uskoisin myös, että silloin toteutetaan sitä syrjimätöntä ja rasismin vastaista kaupunkia.

____________________________________________________

YLE Uutiset: Monikulttuurisuus ei ole pahasta!

Tänään alkaa kansainvälinen Rasisminvastainen viikko, jolla otetaan kantaa yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden puolesta sekä vastustetaan rasismia ja etnistä syrjintää. Kampanjassa ovat mukana näyttelijä ja juontaja Eppu Salminen ja kirjailija Jari Tervo, joiden mielestä rasismi ei lopu itsestään, vaan siihen on puututtava.

Jari Tervo ja Eppu Salminen vierailivat Aamu-tv:ssä kertomassa ajatuksiaan rasisimista. Heidän mielestään vain puuttumalla asiaan, siihen voi vaikuttaa.

- Se on samaa vanhaa rasismia kuin aina ennenkin. Se on ennakkoluuloja ihmisten ihonvärin tai rodun vuoksi. Kuitenkin lisäksi rasismi on ottanyt myös järisyttävämmän muodon netin räjähtämisen vuoksi.

Tervo kertoo, miten esimerkiksi suomenruotsalaisuudesta tai pakolaisuudesta aloitettu keskustelu verkossa kiihdyttää ihmisten tunteita.

- Viimeistään kolmas kommentti, nimettömänä esitetty kommentti, on rasistinen. Tällaiseen on puututtava, eihän tämä itsestään lopu.

- Ihmisten kategorisointi pelkän ihonvärin perusteella on järjetöntä. Meillä kaikilla on samanvärinen veri ja se riittää, perustelee Eppu Salminen lähtöään mukaan kampanjaan.

Suvaitsevaisuutta on opeteltava

Tervo tähdentää, ettei rasismi ole mielipidekysymys. Ihmisen arvo ei ole riippuvainen hänen rodustaan. Hän uskoo, että asia on pinnalla Suomessa siksi, että suomessa jo nykyään asuu jonkin verran ulkomaalaisia. Suomalaiset käsittelevät asiaa.

- Suvaitsevaisuus ei ole mikään pysyvä piirre, vaan siihen opetellaan. Sitä pitää harjoitella. Ei me olla Epun kanssa täällä sen takia, että me ollaan valtavan loistavia ihmisiä. Mekin olemme tätä opetellet aika paljon.

Tervo uskoo, että vaikka netin mielipiteiden vaihto on hetkittäin hyvin räikeää, suurin osa rasisteista ei kerro mielipidettään missään. Hänen mielestään rasismi on vain lisääntynyt viime vuosina.

Salminen puolestaan korostaa, että puheet siitä, että monikulttuurisuus ei ole hyvä asia on pötya.

- Menkää Lontooseen tai New Yorkiin, niin näette, että monikulttuurisuus on hyvä asia.

____________________________________________

YLE Etelä-Savo: Ennakkoluulot heitetään tällä viikolla ongelmajätteeksi

Maanantaina alkava Suomen Punaisen Ristin kampanja kannustaa ihmisiä puuttumaan julkisilla paikoilla tapahtuvaan rasismiin. Kampanjassa muistutetaan työpaikoilla, kaupoissa ja esimerkiksi liikennevälineissä näkyvästä rasistisesta käytöksestä.

Kampanja näkyy myös Etelä-Savon paikkakuntien kaduilla.

SPR:n vapaaehtoiset pyytävät ihmisiä muun muassa kirjoittamaan paperille etnisiä ryhmiä kohtaan tuntemiaan ennakkoluuloja, joista he ovat valmiita luopumaan.

- Tämä on yksi tapa haastaa paikkakuntalaiset näkemään rasismia ja vastustamaan sitä. Se, että ihmisiä pistetään ajattelemaan omia ennakkoluuloja on ensimmäinen askel rasismia vastaan. Ennakkoluuloja on meissä kaikissa. Näinä vihapuheiden aikoina on entistäkin tärkeämpää ilmaista rohkeasti sitä kantaa, että olemme rasismia vastaan, sanoo SPR:n Kaakkois-Suomen osaston monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anna Buzaeva.

Mikkelissä ennakkoluuloista pääsee eroon järjestötorilla monikukulttuurikeskus Mimosassa torstaina. Aiheen tiimoilta toimintaa on myös Savonlinnassa.

Rasisminvastaista päivää vietetään keskiviikkona.

_______________________________________________

Keskisuomalainen: Rasisminvastaista teemaviikkoa vietetään Jyväskylän kouluissa -
Pohjanlammen koululle rasisminvastainen maalaus


Suomessa vietetään tällä viikolla rasisminvastaista viikkoa. Jyväskylän Pohjanlammen koulu julkaisee viikon kunniaksi Kuokkala - kotini maailmani -seinämaalauksen.

Maalaus julkistetaan torstaina Pohjanlammen kouluravintola Anjassa. Maalaus esittelee värikkään maailmankartan avulla Pohjanlammen koulun oppilaiden kotimaita ympäri maailmaa. Sen ovat toteuttaneet koulun oppilaskunnan aktiivit.

Pohjanlammen koulu on monikulttuurinen koulu, jossa opiskelee 19:ää eri kieltä äidinkielenään puhuvia lapsia. Rasisminvastaisella viikolla luokat käsittelevät asiaa omilla oppitunneillaan rehtorin pitämän päivänavauksen pohjalta.

Pelastakaa Lapset ry vaatii kouluja, vanhempia ja kaikkia kasvattajia ottamaan vastuun rasisminvastaisen ja yhdenvertaisen ilmapiirin rakentamiseksi. Yhdistys on huolissaan siitä, että aikuiset eivät tunnista rasistista käytöstä ja siihen ei aina puututa.

Rasistinen kielenkäyttö on yhdistyksen mukaan yleistä koululaisten keskuudessa.

Pelastakaa Lapset julkaisi joulukuussa rasismia ja sen piirteitä käsittelevän R-sana-kirjan, joka on luettavissa verkossa.

Rasisminvastainen viikko huipentuu YK:n rasisminvastaiseen päivään keskiviikkona.