perjantai 18. joulukuuta 2009

Pod.fi: Vähemmistövaltuutettu vaatii Yleisradiota kohtelemaan uskontoja tasapuolisesti

Pod.fi: Vähemmistövaltuutettu vaatii Yleisradiota kohtelemaan uskontoja tasapuolisesti 18.12.2009

Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpään mukaan Yleisradion tulisi kohdella hartausohjelmissaan uskontoja tasapuolisesti. Nykyisin Yleisradio lähettää ainoastaan kristillisten kirkkojen hartauksia. Suurpään mukaan tilannetta on vaikea ymmärtää.

-YLEn pitäisi joko luopua hartausohjelmien lähettämisestä kokonaan tai antaa myös muiden uskontojen edustajille ohjelma-aikaa, Suurpää sanoo. Vähemmistövaltuutettu uskoo, että hartauksilla olisi myönteisiä vaikutuksia myös maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta.

-He kokisivat, että heidät huomioidaan suomalaisessa yhteiskunnassa, Suurpää sanoo. Ohjelma-aikaa jaettaessa tulisi Suurpään mukaan kuitenkin huomioida uskontokuntiin kuuluvien suhteellinen osuus väestöstä.

-On selvää, että silloin kuin 80 prosenttia suomalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, niin valtaosa hartauksista on luterilaisen kirkon järjestämiä, hän toteaa. Uskonnollisten yhteisöjen koko ei riitä perusteeksi ohjelma-ajan epäämiseen muiden uskontojen edustajilta. YLEn hartauksiin osallistuviin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluu vähimmillään muutama sata ihmistä, kun pelkästään islamilaisia on Kirkon tutkimuskeskuksen arvion mukaan Suomessa 40 000- 45 000.


YLE on torjunut islamilaisten ehdotuksen

Suomen islamilaisen neuvoston varapuheenjohtaja Anas Hajjar on vähemmistövaltuutetun kanssa samoilla linjoilla. Tosin hän ei näe vaihtoehtona hartausohjelmien lopettamista.

-Kaikille uskonnollisille ryhmille sama mahdollisuus mieluummin kuin niin, ettei kenellekään, Hajjar sanoo. Anas Hajjarin mukaan asiasta on puhuttu jo vuosia.

-Muistaakseni Yleisradioon on oltu tästä vuosia sitten myös yhteydessä, mutta YLE oli tuolloin haluton yhteistyöhön, Hajjar toteaa. YLEn pääjohtaja Mikael Jungner ei muista yhteydenottoa.

-Jos yhteydenotto tulee, niin asia nousee varmasti esiin, Jungner sanoo.

Yleisradio ei strategiansa mukaan aio muuttaa nykyistä käytäntöä vaan sallii hartausohjelmat jatkossakin yksinomaan kristillisille kirkoille. Jungnerin mukaan strategia lähinnä toteaa nykyisen asiantilan.

Jungner ei ota vastuuta YLEn linjasta hartausohjelmien osalta

-YLE on hartausohjelmistosssa ulkopuolinen taltioja eikä aloiteellinen sisällöntuottaja. YLEllä ei ole uskonnollisten ohjelmien tuottamisen ammattiosaamista eikä halua lähteä arvioimaan ohjelmien sisältöä. Vastuu on ekumeenisella neuvostolla ja hartausohjelmien valvontaelimellä, Jungner toteaa.

Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen suhtautuu Suurpään avaukseen myönteisesti.

-Asia on ollut kirkkojen piirissä esillä jo aiemmin, mutta Yleisradiossa on esiintynyt vastustusta, Huttunen toteaa.

Yleisradio lähettää hartausohjelmia televisiossa ja radiossa suomeksi, ruotsiksi ja saameksi. Hartausohjelmiin kuuluvat jumalanpalvelukset sekä aamu- ja iltahartaudet. Luterilaisen, ortodoksisen ja katolisen kirkon lisäksi hartausohjelmissa on mukana myös vapaiden suuntien kristillisiä yhteisöjä.

Yleisradioyhtiöt esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa antavat hartausohjelmissaan tilaa myös muille uskonnoille.