torstai 31. joulukuuta 2009

TS: Mikaelinsrk:n aktivismi vaikeuttaa johdonmukaista viranomaistoimintaa

Turun Sanomat, mielipide: Mikaelinsrk:n aktivismi vaikeuttaa johdonmukaista viranomaistoimintaa 31.12.2009

Mikaelin kirkkoherra Jouni Lehikoinen tuntuu pitävän kirkkoa oikeudenmukaisuuden viimeisenä linnakkeena ja ryhmänsä asiantuntemusta riittävänä arvioidakseen maahanmuuttoviranomaisten tekemiä ratkaisuja.

On periaatteessa positiivista, että kirkko osallistuu näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pahimmillaan se kuitenkin harrastelijamaisella toiminnallaan, mutta samanaikaisesti erinomaisilla mediataidoillaan, tarpeettomasti syyllistää Suomen asiantuntevan virkamieskunnan jotka pyrkivät noudattamaan eduskunnan asettamia lakeja.

Koska Suomessa on uskonto erotettu maallisesta päätöksenteosta, meidän tulisi pyrkiä johdonmukaisuuteen myös silloin, kun omat uskonnolliset näkemyksemme ovat ristiriidassa maallisen asiantuntemuksen kanssa. Vaikka Lehikoinen epäilemättä pyrkii omasta näkökulmastaan toimimaan oikein, samoin voisivat perustella myös muut uskonnolliset yhdyskunnat omia yhteiskuntamme lainsäädännöstä poikkeavia vaatimuksiaan.

Viimeisin mediatapahtuma on kurdiperheen käännyttäminen juuri ennen joulua. Lehtitietojen mukaan, jota Lehikoinen ei ole pyrkinyt kiistämään, on se, että perheen äidin sormenjälkitiedot olisi löytynyt Eurodac-tietokannasta mikä osoittaa hänen saapuneen EU-alueelle Kreikassa. Koska EU pyrkii yhteistoimin saamaan pakolaisvirrat hallintaan, lisäämään hakemusten käsittelyn sujuvuutta sekä kitkemään muuttoliikkeeseen liittyviä lieveilmiöitä, on yhteisön puitteissa sovittu menettelystä, jossa turvapaikkaa hakeva henkilö lähetetään siihen maahan, missä he ovat saapuneet turvalliseksi katsotulle euroalueelle.

Kurdiperhettä ei siten lähetetty maahan, josta he olivat paenneet, vaan EU-maahan, jossa he voivat hakea pakolaisstatusta.

Viime vuosina turvapaikkahakemusten määrä on merkittävästi lisääntynyt, ja Suomen vastaanottojärjestelmä toimii äärirajoilla. Ennusteiden mukaan hakemusten määrä tulee jatkossa entisestään tuntuvasti lisääntyvän. Samaan aikaan arviolta yli puolet Suomessa tehdyistä turvapaikka-anomuksista osoittautuu aiheettomiksi, mikä rasittaa järjestelmää kohtuuttomasti. Nykyiseen ruuhkautuneeseen tilanteeseen sopii erityisen huonosti Mikaelinkirkon harjoittama aktivismi, joka vaikeuttaa välttämättömien prosessien toteuttamista sekä aiheetta leimaa paineen alla työskentelevät maahanmuuttoviranomaiset arvostelukyvyttömiksi.

Timo Konttinen
Raisio