maanantai 28. joulukuuta 2009

Sisäasiainministeriö: Inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmää muutetaan

Sisäasiainministeriö: Inkerinsuomalaisten paluumuuttojärjestelmää muutetaan 28.12.2009

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen ulkomaalaislain muuttamiseksi liittyen oleskeluluvan myöntämiseen entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville henkilöille.

1990-luvun alusta lähtien entisen Neuvostoliiton alueella asuvien inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaista syntyperää olevien henkilöiden on ollut mahdollisuus muuttaa erityissäännösten perusteella Suomeen. Suomeen on muuttanut viimeisen 20 vuoden aikana noin 30 000 inkerinsuomalaista tai suomalaista syntyperää olevaa henkilöä entisen Neuvostoliiton alueelta.

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan inkerinsuomalaisten paluumuuttojono suljetaan ja jonossa vielä olevat pyritään ohjaamaan tehostetusti Suomen työmarkkinoille. Nyt asetetun hankkeen tavoitteena on muuttaa ulkomaalaislain säännökset sellaisiksi, että paluumuuttojono voidaan sulkea ja nykyinen järjestelmä lopettaa mahdollisen siirtymäkauden jälkeen.

Inkerinsuomalaisen syntyperän omaavat henkilöt voivat muuttaa Suomeen jatkossa ulkomaalaislain yleisen sääntelyn mukaisesti. Suomen- tai ruotsinkielen taito antaa hyvän lähtökohdan hakeutua Suomeen esimerkiksi työntekijän tai opiskelijan oleskelulupamenettelyn kautta.

Hankkeen pohjaksi on tehty esiselvitys, jossa on esitelty alustavasti tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin syysistuntokauden 2010 aikana.