maanantai 14. joulukuuta 2009

YLE: Maahanmuuttajien eriytyminen alkaa jo päiväkodeista

YLE Uutiset: Maahanmuuttajien eriytyminen alkaa jo päiväkodeista 14.12.2009

Helsingissä on kymmeniä päiväkoteja, joissa maahanmuuttajataustaisia lapsia on selvästi keskivertoa enemmän. Jo parissakymmenessä Helsingin päiväkodissa yli 40 prosenttia lapsista puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea

Maahanmuuttajalasten keskittymiseen tiettyihin päiväkoteihin vaikuttavat vahvasti perheiden asuinalueet. Merkkejä on kuitenkin myös siitä, että kaikki vanhemmat eivät halua laittaa lastaan päiväkotiin, jossa maahanmuuttajalasten osuus on suuri.

Arniika Kuusisto on tutkinut monikulttuurisuutta Helsingin päiväkodeissa kaupungin ja yliopiston yhteisessä MUCCA-hankkeessa. Kuusiston mukaan monikulttuuristen päiväkotien johtajat ovat viestineet vanhemmille selkeästi, että päiväkodin lapset ovat monista erilaisista taustoista.

– Jos siinä vaiheessa perhe ei halua lasta siihen päiväkotiin, niin se ei ainakaan tule yllätyksenä. Ihan selvästi se kulttuurinen moninaisuus on vaikuttanut joidenkin päätöksentekoon.

Vanhemmat huolissaan lastensa kielitaidosta

Osa vanhemmista on huolestunut lapsensa kielellisestä kehityksestä, kun myös yhä usempi kasvattaja puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea.

–- Moni vanhempi huolehtii siitä, miten heidän kantasuomalainen lapsensa oppii suomea kun kasvattaja puhuu jotain muuta kieltä äidinkielenään. Jos tilanne on näin, asia täytyy tietenkin huomioida, Kuusisto sanoo.

Kuusisto uskoo, että ongelmat voidaan välttää, kunhan asia tiedostetaan päiväkodeissa esimerkiksi jakamalla ei-suomenkielinen henkilökunta eri ryhmiin.

Tutkija huomauttaa, että eriytyminen näkyy myös siinä, miten monikulttuurisuudesta puhutaan.

– Niin sanotuilla paremmilla asuinalueilla puhutaan helpommin kansainvälisyydestä, joka mielletään positiiviseksi. Maahanmuuttajataustaisuus tai monikulttuurisuus taas liitetään usein negatiivisiin ilmiöihin.

Nyt päiväkodeille on tarjolla myös konkreettisia ohjeita siihen, miten asiat saadaan sujumaan monikultturisessa arjessa. Kuusisto on koonnut neljän helsinkiläispäiväkodin kanssa hyväksi todettuja käytänteitä tänään julkaistavaan kirjaan. "Homma hanskassa! Päiväkodin monimuotoisuus rikkautena" -kirjanen jaetaan pääkaupunkiseudun kaikkiin päiväkoteihin.

– Tarkoitus on herätellä siihen, että monikulttuurisuus on päiväkodeissa voimavara, ja se pitää myös nähdä sellaisena. Tavoite on, ettei erilaisia taustoja ja tapoja ajateltaisi rajoitteina vaan rikkautena, Kuusisto huomauttaa.