torstai 17. joulukuuta 2009

HS: Työnteko-oikeus kaikkiin ulkomaalaisten oleskelulupiin

Helsingin Sanomat/STT: Työnteko-oikeus kaikkiin ulkomaalaisten oleskelulupiin 17.12.2009

Ulkomaalaisten oleskelulupabyrokratia kevenee työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi.

Hallitus esittää eduskunnalle, että kaikkiin myönnettyihin oleskelulupiin sisältyisi työnteko-oikeus. Vastedeskin joissakin tapauksissa olisi mahdollista tehdä työtä ilman oleskelulupaa. Jos oleskelun päätarkoitus on työnteko, työntekijän oleskelulupa tarvittaisiin aina.

Samassa yhteydessä luovuttaisiin työvoiman saatavuusharkinnasta. Työnantajan pitää kuitenkin ensin yrittää suosituimmuussäännösten vuoksi rekrytoida työvoimaa EU:n alueelta ja Euroopan talousalueelta sekä Sveitsistä ja esittää tästä selvitys Maahanmuuttovirastolle.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 aikana. Se edellyttää kuitenkin sitä, että ulkomaalaisasioiden sähköinen käsittelyjärjestelmä saadaan käyttöön.