sunnuntai 13. joulukuuta 2009

TS: Terhikki Mäkelä: Oman kielen tuki osaksi kotouttamista

Turun Sanomat: Terhikki Mäkelä: Oman kielen tuki osaksi kotouttamista 13.12.2009

Sirkku Latomaa kirjoitti alakerta-pastalla tärkeästä aiheesta: monikielisyyden ja maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen merkityksestä (1.12.). Voimavarojen keskittäminen vain vastaanottavan maan kielen opetuksen ei ole kansainvälisten kokemusten valossa parantanut vähemmistökielisten oppilaiden oppimistuloksia. Syy on selvä: kotoutumisen edistäminen edellyttää ei vain vastaanottavan maan kielen opetusta vaan myös maahanmuuttajien oman äidinkielen aktiivista ja määrätietoista tukea.

Alan tutkimukset osoittavat, että hyvä äidinkielen taito edistää toisen kielen oppimista ja tukee myös laajemmin lapsen kouluvalmiuksia, oppimista ja kotoutumista. Ilman äidinkielen hyvää osaamista lapsi jää myös helposti juurettomaksi; äidinkieli on side omiin vanhempiin, näiden kulttuuriin ja lähtömaahan. Monipuolisen kielitaidon edistäminen on järkevä sijoitus myös yhteiskunnan näkökulmasta: tarvitsemme monien eri kielien osaajia eri elämänaloilla.

Suomalaisissa kotouttamisperiaatteissa lähdetään siitä, että kotouttamiseen kuuluu niin oman kielen ja kulttuurin tuki kuin ympäristön kielen ja toimintatapojen oppiminen. Silti oman äidinkielen ja kulttuurin tuki jää usein marginaaliseen asemaan, joskus pelkästään maahanmuuttajien omien yhdistysten huoleksi.

On kuitenkin tärkeää, että äidinkielen tuki on ammattimaista ja tavoitteellista, julkisin varoin tapahtuvaa kotouttavaa toimintaa. Tuki voi olla esim. neuvontaa, opetusta ja ohjausta. Esimerkiksi lastenneuvolalla on tärkeä tehtävä antaa maahanmuuttajavanhemmille tietoa kielen kehityksestä sekä kannustaa vanhempia oman äidinkielen monipuoliseen käyttöön.

Äidinkielen tukea on tarpeellista nivoa myös osaksi päivähoitoa, esi- ja kouluopetusta. Mitä tiiviimmin maahanmuuttajan omalla kielellä annettava opetus ja ohjaus integroituvat päiväkodin tai koulun muuhun työskentelyyn, sitä paremmin ne edistävät kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja oppimista.

Maahanmuuttajien oman äidinkielen tuki ei saa jäädä pienimuotoiseksi harrasteluksi vaan siitä tulee kehittää oleellinen osa kotouttavia palveluita.

Terhikki Mäkelä, Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry.