tiistai 29. joulukuuta 2009

HS: Valtio korottaa kunnille maksettavia korvauksia pakolaisten vastaanotosta

Helsingin Sanomat: Valtio korottaa kunnille maksettavia korvauksia pakolaisten vastaanotosta 29.12.2009

Valtion maksama laskennallinen korvaus kunnille pakolaisten vastaanotosta nousee ensi vuoden alussa. Valtion talousarviossa on kymmenen prosentin korotus kunnille maksettaviin korvauksiin.

Yli seitsemänvuotiaasta maksettava laskennallinen korvaus on 2 091 euroa vuodessa ja alle seitsemänvuotiaista maksettava korvaus 6 845 euroa vuodessa.

Laskennallisia korvauksia korotettiin edellisen kerran 1993. Korotuksen tavoitteena on nopeuttaa pakolaisten kuntiin sijoittamista.

Valtio maksaa kunnille korvausta pakolaisten kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä kolmen vuoden ajan pakolaisen kuntaan muutosta. Korvaus kattaa kotoutumista tukevana toimintana muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa.

Laskennallisten korvausten lisäksi kunnille korvataan valtion varoista myös muita pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kuluja. Korvausta maksetaan muun muassa kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta sekä paluumuuttoavustuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Erityiskustannuksina voidaan korvata esimerkiksi vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvat huomattavat kustannukset, jos pakolainen on ollut hoidon tarpeessa Suomeen saapuessaan.