tiistai 15. joulukuuta 2009

Pilottiohjelman hankkeissa korostuu yhteisöllisyys ja innovatiivisuus: Kotouttamista kehitetään paikallisten toimijoiden yhteistyöllä

Sisäasiainministeriö: Pilottiohjelman hankkeissa korostuu yhteisöllisyys ja innovatiivisuus: Kotouttamista kehitetään paikallisten toimijoiden yhteistyöllä 15.12.2009

Sisäasiainministeriön pilottiohjelman rahoittamana kehitetään kotouttamisen uusia käytäntöjä kunnissa. Hankkeiden tämänhetkiseen tilanteeseen tutustuttiin tänään pilottiohjelman arviointiseminaarissa ja merkittävänä tekijänä kotoutustyössä näyttäytyi monitahoisen yhteistyön merkitys sekä yhteisöllisyyden edistäminen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä.

”Saamme pilottiohjelmasta myös ideoita kotouttamislain uudistamiseen, joka etenee keväällä eduskuntaan. Hankkeissa kokeillaan ennakkoluulottomasti erilaisia yhteistyön malleja. Oleellista on, että kotouttaminen ei ole yhden viranomaisen harteilla, vaan siihen tarvitaan monia toimijoita, niin kunnista, valtiolta kuin kolmannelta sektorilta”, totesi sisäasiainministeriön maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen.

Kotouttamisen pilottiohjelmasta rahoitetaan 12 eri puolilla Suomea toteutettavaa hanketta. Hankkeiden teemat vaihtelevat kielikursseista ja koko kansan olohuoneista perhetoiminnan kehittämiseen. Yksi hankkeista on Vantaan monikulttuurinen lastenorkesteri Tempo, joka kokoaa noin 50 maahanmuuttajataustaista ja suomalaista lasta yhteisen musiikkiharrastuksen pariin. Orkesteriin on tavoiteltu lapsia, jotka muuten eivät hakeutuisi klassisen musiikin pariin. Orkesterimallin esikuvana on Venezuelassa luotu El Sistema -järjestelmä ja mallia kokeillaan Suomessa ensimmäisenä maahanmuuttajatiheiden Koivukylän ja Länsimäen lähiöiden kouluilla.

Myös Pohjanmaalla on käynnissä hanke, jossa ovat mukana Vaasa ja sen ympäristön nk. K5-alueen kunnat (Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Korsnäs ja Maalahti). Seudullisessa yhteishankkeessa kehitetään moniammatillisia ja -kulttuurisia työskentelymalleja, vahvistetaan maahanmuuttajavanhempien ja varhaiskasvatustyöntekijöiden kasvatuskumppanuutta, tuetaan nuorten työllistymistä viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteisen tukiverkoston avulla sekä kehitetään kaikkien viranomaisten valmiuksia hyvien etnisten suhteiden edistämisessä.

Pilottiohjelma on yksi hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista.