torstai 31. maaliskuuta 2011

HS: Turvapaikkaa hakeneiden määrä putosi kolmanneksella

Helsingin Sanomat: Turvapaikkaa hakeneiden määrä putosi kolmanneksella 31.3.2011

Turvapaikkahakemuksia jätettiin Suomeen viime vuonna kolmannes vähemmän kuin edellisvuonna.

Eniten laskivat Irakista ja Somaliasta tulevien hakijoiden määrät. Seuraavaksi eniten vähenivät Bulgariasta, Venäjältä ja Afganistanista tulleiden turvapaikkahakemukset. Vain Serbiasta ja Romaniasta tuli edellisvuotta enemmän turvapaikanhakijoita.

Turvapaikanhakijoista noin 30 prosenttia sai myönteisen päätöksen.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Revon mukaan hakijoiden määrään vaikuttivat muun muassa lain muutokset, joilla lyhennettiin turvapaikkaa hakeneiden EU-kansalaisten toimeentulotuen pituutta.

Tilastojen mukaan esimerkiksi Bulgarian romanit hakivat Suomesta turvapaikkaa 2009 selvästi edellisvuotta vähemmän, mutta Romanian romanit hakivat puolestaan useammin kuin aiemmin.

Pohjoismaissa hakijamäärien muutokset vaihtelivat paljon. Norjassa hakijat vähenivät viime vuonna jopa 42 prosentilla, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa heitä oli noin kolmannes enemmän kuin vuonna 2009.

Suomen Pakolaisavun Marcus Flomanin mukaan etuuksien kiristämisellä tai lainsäädännöllä ei voi juuri ohjailla turvapaikanhakijoiden määrää. Hänen mielestään ihmiset lähtevät joka tapauksessa liikkeelle, jos heidän kotimaassaan on jokin kriisi kuten sota. Tämä näkyy heti turvapaikan hakijoiden määrässä.

YK:n pakolaisjärjestön edustajan Hanne Mathisen mukaan turvapaikanhakijoiden määrät heilahtelevat paljon. Syitä on hänen mukaansa monia: Hakijat seuraavat eri maiden politiikkaa. Myös maassa asuva itselle tuttu yhteisö houkuttelee muuttamaan. Lisäksi hakijoiden määrään vaikuttavat ihmisten salakuljetusreittien muutokset.

______________________________________________

Uusi Suomi: Turvapaikkahakemusten määrä tippui – HS: ”Pakko perustaa pizzeria”

Suomeen tehtyjen turvapaikkahakemusten määrä vähentyi viime vuonna huomattavasti. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan hakemuksia tehtiin vuonna 2010 kaikkiaan 4018, kun vuonna 2009 määrä oli 5988.

Erityisesti Somalian ja Irakin sotatila-alueilta tulleiden hakemusten määrä romahti, huomioi Helsingin Sanomat tänään paperilehdessään. Suomesta turvapaikan saanut irakilainen vaatesuunnittelija Ismail Hussein kertoo HS:lle, miksi näin voi olla.

–Olemme kertoneet ystävillemme, että ei Suomi ollutkaan mikään paratiisi, sanoo Ismail Hussein.

–Vaikuttaa siltä, että ainoa mahdollisuus töihin [Suomessa] olisi perustaa pizzeria, hän kritisoi.

Husseinin mukaan töitä on mahdoton löytää ilman kielitaitoa; odottamalleen suomen kielen kurssille hän ei ole päässyt, vaikka tuli suomeen jo 2009.

YK:n pakolaisjärjestöstä UNHCR:sta vahvistetaan Helsingin Sanomille, että kuulopuheet ja huhut vaikuttavat paljon siihen, mistä maista turvapaikkoja haetaan. Maahanmuuttoviraston mukaan hakemusten vähenemiselle ei ole selvää selitystä. Yksi osasyy lienee lainmuutos, joka tiukensi turvapaikkaa hakeneiden EU-kansalaisten toimeentulotukiehtoja.

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan somalien ja irakilaisten hakemukset lähes puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 hakemuksia tuli Somaliasta 1180, viime vuonna enää 571. Määrä tippui näin takaisin vuoden 2008 tasolle.

Sen sijaan kaikkien Suomeen tehtyjen oleskelulupahakemusten määrä kasvoi viime vuonna 18 prosenttia, kuten on aiemmin kerrottu.

____________________________________________

YLE Uutiset: Turvapaikanhakijoiden määrä romahti viime vuonna

Suomesta turvapaikkaa hakeneiden henkilöiden määrä väheni vuonna 2010 kolmanneksella verrattuna edellisvuoteen. Turvapaikka myös myönnettiin yhä harvemmalle hakijalle, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Turvapaikkaa haki Suomesta viime vuonna kaikkiaan 4 018 henkilöä. Vuonna 2009 hakijoita oli lähes 6 000, joten vähennystä oli 33 prosenttia.

Turvapaikka tai oleskelulupa myönnettiin 30 prosentille hakijoista, eli 1 784 henkilölle. Edellisvuonna myönteisiä päätöksiä oli 32 prosenttia ja vuonna 2008 peräti 39 prosenttia.

Hakijamäärä väheni lähes kaikkien kansalaisryhmien osalta. Maahanmuuttovirasto arvelee, että suurin syy hakijamäärien ja myös myönteisten päätösten vähenemiseen on siinä, että Afganistanin maatilanne on muuttunut. Vuonna 2009 Afganistanin kansalaisten saamat myönteiset päätökset vähenivät selvästi.

Eniten turvapaikkahakijoita tuli Suomeen Irakista (1 255), Somaliasta (1 181) ja Afganistanista (254). Nämä kansallisuudet saivat myös eniten myönteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Naisia kaikista hakijoista oli vajaa kolmannes. Yksin tulleita alaikäisiä lapsia hakijoista oli yhteensä 329, joista kolmannes Somaliasta.

EU:n tilastokeskus kertoi omat lukunsa eilen keskiviikkona. Eurostatin tilastointikäytäntö poikkeaa Maahanmuuttoviraston käytännöstä jonkin verran.