torstai 31. maaliskuuta 2011

Sisäasiainministeriö: Laittomasti maassa oleskelevien ulkomaalaisten työhönottoa pyritään estämään lainmuutoksilla

Sisäasiainministeriö: Laittomasti maassa oleskelevien ulkomaalaisten työhönottoa pyritään estämään lainmuutoksilla 31.3.2011

Sisäasiainministeriö on tänään lähettänyt lausunnolle lainmuutosesityksen, joka perustuu EU:n työnantajasanktiodirektiiviin. Esitys on valmisteltu yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Direktiivin tavoitteena on kieltää laittomasti maassa oleskelevien työhönotto ja näin estää laitonta maahanmuuttoa. Keskeisin esitetty muutos tulisi työsopimuslakiin, jossa määrättäisiin erityinen seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle, joka palkkaa laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen.

Lisäksi lisättäisiin ulkomaalaislakiin säännökset oleskeluluvan myöntämisestä sellaiselle laittomasti työskennelleelle kolmannen maan kansalaiselle, jonka tapaukseen liittyy erityistä hyväksikäyttöä tai joka on alaikäinen. Nämä säännökset olisivat samankaltaisia kuin ihmiskaupan uhreja koskevat säännökset.

Lisäksi muutettaisiin lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia.

Lausuntoja on pyydetty muilta ministeriöiltä, viranomaisilta ja järjestöiltä 13.5.2011 mennessä. Direktiivi tulisi kansallisesti panna täytäntöön 20.7.2011 mennessä.

Lausunnolle lähtenyt esitysluonnos on saatavilla verkkosivulta: www.intermin.fi/suomi/tyonantajasanktiodirektiivi