torstai 24. maaliskuuta 2011

Svenska YLE: Finland hotar avvisa bisexuell man trots farhågor

Svenska YLE: Finland hotar avvisa bisexuell man trots farhågor 24.3.2011

En manlig bisexuell asylsökande hotas av avvisning från Finland trots att han riskerar ett långt fängelsestraff och i värsta fall död i sitt hemland.

Mannen är så desperat att han försökte ta sitt liv på mottagningscentralen i Krämertskog i Helsingfors där han sitter inspärrad.

- I mitt land kan homosexuella inte leva fritt eftersom homosexualitet är kriminellt. Dessutom är mitt hemland muslimskt och jag är kristen. Kristna förföljs. När vi går till kyrkan kommer polisen och tar oss. Vi riskerar långa fängelsestraff. Därför flydde jag, berättar den unga mannen.

I sitt hemland är han åtalad för religiös fanatism. Mannen säger att han kan straffas med tiotals års fängelse under dåliga förhållanden. Han misstänker att hans sexuella läggning kommer att leda till våldtäkter och är säker på att han kommer att dö.

Människorättsituationen i mannens hemland är allvarlig. Landet har bland annat fängslat internationella människorättsarbetare och stängt deras kontor.

Varför inte asyl?

Orsaken till att Finland inte vill ge mannen asyl är Dublinkonventionen. Eftersom mannen först ansökte om asyl i ett annat EU-land Litauen och fick avslag, gäller det nekande beslutet också i EU-landet Finland. Problemet är att mannen inte fick rättvis behandling i Litauen.

Han säger sig ha blivit misshandlad och hans sexuella läggning och hans tro ansågs inte som tillräckliga orsaker för asyl. Litauen, som själv prickats för diskriminerande behandling av homosexuella, ansåg att mannens hemland är fredligt.

Natten till tisdag försökte mannen ta sitt liv. Han säger att han hellre vill dö fri, alltså inspärrad på en mottagningscentral i Finland, än på de värre sätt som kan vänta honom i hemlandet.

Efter att ha förhörts av polisen i eftermiddags fick han dock tid att överklaga det nekande asylbeslutet. Hans advokat kan nu överklaga till Helsingfors förvaltningsdomstol och vända sig till Europiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Redaktionen uppger varken mannens namn eller hemland eftersom det riskerar att förvärra hans eventuella tillvaro i fängelse i hemlandet.