perjantai 25. maaliskuuta 2011

Maahanmuuttovirasto: Kaikkien oleskelulupahakemusten määrä kasvoi vuonna 2010

Maahanmuuttovirasto: Kaikkien oleskelulupahakemusten määrä kasvoi vuonna 2010 24.3.2011
Tilastoanalyysi oleskelulupa-asioista 2010 (pdf)

Suomesta haki oleskelulupaa vuonna 2010 kaikkiaan 24 547 ulkomaalaista EU-maiden ulkopuolelta, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (2009: 20 790). Hakemusten määrät kasvoivat kaikissa hakemustyypeissä.

Eniten kasvoi muuta omaista koskevien perhesidehakemusten määrä: hakemuksia tehtiin 57 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (2010: 2 857, 2009: 1 819). Toiseksi eniten kasvoi Suomen kansalaisten perheenjäsenten oleskelulupahakemuksien määrä: hakemukset lisääntyivät 31 prosentilla (2010:1 062, 2009: 808).

Perhesidehakemusten ennustetaan lisääntyvän jatkossakin merkittävästi, koska turvapaikanhakijana maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden määrä on kasvanut.

Yksi merkittävimmistä muutoksissa vireille tulleissa oleskelulupahakemuksissa oli somalialaisten hakijoiden määrän huomattava kasvu. Vuonna 2010 somalialaiset hakijat jättivät 3 986 hakemusta, mikä on 76 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (2009: 2 267). Valtaosa somalialaisten hakemuksista koskee perheenyhdistämistä, ja somalialaisten hakijoiden osuus kaikista perhesiteen perusteella vireille laitetuista oli ylivoimaisesti suurin, 37 prosenttia.

Eniten oleskelulupahakemuksia saapui Venäjältä (4 520), Somaliasta (3 986) ja Intiasta (1 712).

Päätöksiä tehtiin 20 320

Päätöksiä oleskelulupahakemuksiin tehtiin yhteensä 20 320. Päätösmäärä kasvoi merkittävästi vuodesta 2009, jolloin päätöksiä tehtiin yhteensä 18 260. Oleskelulupa myönnettiin 16 322 henkilölle eli 80 prosentille päätöksen saaneista hakijoista.

Myönteisten ja kielteisten päätösten määrä vaihtelee huomattavasti hakuperusteittain. Esimerkiksi opiskelijan oleskelulupa myönnettiin 90 prosentille hakijoista, kun oleskeluluvan perhesiteen perusteella sai noin 73 prosenttia hakijoista.

Tarkemmat analyysit verkossa

Tarkempi analyysi vuoden 2010 oleskelulupa-asioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Tilastot > Oleskelulupa

____________________________________________

Uusi Suomi: Perheet haluavat Suomeen: +25 %

Suomeen tehtyjen oleskelulupahakemusten määrä kasvoi viime vuonna 18 prosenttia, kertoo maahanmuuttovirasto. Vuonna 2010 Suomesta haki oleskelulupaa kaikkiaan 24 547 ulkomaalaista EU-maiden ulkopuolelta, kun vuonna 2009 hakemuksia tuli 20 790.

Etenkin perhesidehakemusten määrä on kasvanut. Vuonna 2010 perhehakemuksia tuli yhteensä 10611, mikä on noin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009 (8509).

Eniten kasvoi muuta omaista koskevien perhesidehakemusten määrä. Näitä hakemuksia tehtiin 57 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2010 perhesidehakemuksia tehtiin 2 857, vuonna 2009 vain 1819.

Toiseksi eniten kasvoi Suomen kansalaisten perheenjäsenten oleskelulupahakemuksien määrä: hakemukset lisääntyivät 31 prosentilla (2010:1 062, 2009: 808).

Maahanmuuttovirasto ennustaa perhesidehakemusten lisääntyvän jatkossakin merkittävästi, koska turvapaikanhakijana maahan tulleiden ja oleskeluluvan saaneiden määrä on kasvanut.

Erityisesti lisääntyivät somalialaisten oleskelulupahakemukset, mistä kohuttiin jo viime vuonna. Vuonna 2010 somalialaiset hakijat jättivät 3 986 hakemusta, mikä on 76 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valtaosa somalialaisten hakemuksista koskee perheenyhdistämistä, ja somalialaisten hakijoiden osuus kaikista perhesiteen perusteella vireille laitetuista oli ylivoimaisesti suurin, 37 prosenttia.

Eniten oleskelulupahakemuksia saapui Venäjältä (4 520), Somaliasta (3 986) ja Intiasta (1 712).

Päätöksiä oleskelulupahakemuksiin tehtiin yhteensä 20 320. Oleskelulupa myönnettiin 16 322 henkilölle eli 80 prosentille päätöksen saaneista hakijoista.

Myönteisten ja kielteisten päätösten määrä vaihtelee huomattavasti hakuperusteittain. Esimerkiksi opiskelijan oleskelulupa myönnettiin 90 prosentille hakijoista, kun oleskeluluvan perhesiteen perusteella sai noin 73 prosenttia hakijoista.

____________________________________________

Verkkouutiset/STT: Turvapaikanhakijoiden tilapäiset oleskeluluvat romahtivat

Turvapaikanhakijoille myönnetään huomattavasti aiempaa vähemmän tilapäisiä oleskelulupia. Viime vuonna tilapäisen luvan sai kaksi ihmistä, kun esimerkiksi vuonna 2006 lupia myönnettiin vielä lähes kolmesataa. Asia ilmenee Maahanmuuttoviraston tilastoista.

Niin sanottu B-lupa myönnetään, jos perusteita turvapaikkaan tai muuhun oleskelulupaan ei ole, mutta hakijan palauttaminen kotimaahan ei heti onnistu. Esteenä voi olla esimerkiksi ongelmat matkustusasiakirjojen hankinnassa.

Tilapäislupien suhteellisen suuria määriä on aiemmin arvosteltu. Luvan saaneilla ei ole oikeutta kuntapaikkaan, minkä vuoksi heidän on hankala päästä osallisiksi terveydenhuollosta. Arvostelua koitui myös siitä, että suuri joukko luvan saaneita joutui elämään epävarmuudessa.

"Tänä päivänä näitä lupia myönnetään hyvin harvoin ja siinä mielessä ongelma on poistunut, sanoo lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen sisäministeriön maahanmuutto-osastolta.