keskiviikko 23. maaliskuuta 2011

Nelonen: Kiviniemi: Maahanmuuttajat tasaisemmin pääkaupunkiin

Nelonen/STT: Kiviniemi: Maahanmuuttajat tasaisemmin pääkaupunkiin 23.3.2011

Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi sijoittaisi maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään nykyistä tasaisemmin ympäri pääkaupunkiseutua.

Kiviniemi sanoi oman eduskuntavaalikampanjansa avajaisissa Helsingissä, että olisi peruuttamaton virhe sulkea silmät ihmisten erilaisilta lähtökohdilta ja taustoilta. Ulkosuomalaistaustaisten ihmisten tasaisempi jakautuminen eri puolille pääkaupunkiseutua on hänen mielestään kaikkien etu.


(2. versio)

Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi sijoittaisi maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään nykyistä tasaisemmin ympäri pääkaupunkiseutua. Pääministeri sanoi oman eduskuntavaalikampanjansa avajaisissa Helsingissä, että olisi peruuttamaton virhe sulkea silmät ihmisten erilaisilta lähtökohdilta ja taustoilta.

- Uussuomalaisten tasaisempi jakautuminen eri puolille pääkaupunkiseutua on meidän kaikkien etu. Siksi meidän on huolehdittava tasa-arvoisemmasta kaupunkisuunnittelusta ja annettava voimakkaampi tuki heikosti menestyville kouluille, Kiviniemi muistutti.

Kiviniemi sanoi myös, että Suomessa niin kuin muuallakin Euroopassa päätään nostavat yksinkertaista viestiä viljelevät ääriryhmät, joille ei pidä antaa valtaa.

- Näennäisen kansanomaisuuden taakse kätkeytyy itsekkyyttä ja itsekeskeisyyttä, toisten mielipiteiden jyräämistä ja hällä väliä -meininkiä.

______________________________

Koko puhe: Pääministeri Mari Kiviniemi vaalistartissa Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä 23.3.2011

No niin, hyvät ystävät, tästä tämä lähtee! - Tervetuloa teille kaikille.

Minustakin on mukava tulla vaalistarttiin tänne Vanhalle. Talo on aivan keskeinen osa Helsingin ja Suomen historiaa. Tämä ylioppilastalo rakennettiin kansalaiskeräyksen rahoilla isänmaan toivoille. Talo on yksi osoitus siitä suomalaisesta asenteesta, joka laittaa yhteisen hyvän oman välittömän edun edelle.

Yksi merkkipäivä tämän talon elämässä on 26. päivä marraskuuta 1968. Opiskelijat valtasivat talonsa. Seuraukset olivat monenlaiset. Ainakin legendat elävät.

Vanhan valtauksen aikaan itse keskityin asiaan. Olin päivää vaille kahden kuukauden ikäinen – enkä siis osallistunut millään tavalla vallankumoukseen silloinkaan!

Vanhan valtauksen hengestä ei taas minun opiskeluaikanani ollut paljoakaan jäljellä, ehkä nyt yhtä nuutunutta, keskustaopiskelijoiden toimistolle ajautunutta banderollia lukuun ottamatta. Punaiseen banderolliin oli tekstattu: ”Vallankumous yliopistolla on päättynyt. Kiitämme osanotosta!”

Hyvät ystävät,

Nytkin on kysymys siitä, millä linjalla ja millä keinoilla Suomea rakennetaan.

Äänestäjien on oltava tarkkana kenelle ja minkälaisille asioille äänensä antaa. Vallankumouksen henki ei riitä. Se ei tuo työtä eikä ruoki ketään. Ei uho eivätkä rempseät puheet rakenna tulevaisuutta. Tyhjät puheet ja uho vanhenevat tänäkin keväänä vaalipäivän iltana.

Vaalien jälkeen tarvitaan vastuuta ja osaamista. Uskon, että suomalaiset ympäri maan ymmärtävät tämän ja osaavat valita oikein.

Ajan haasteet tuntuvat tuovan politiikan, ja sen erot, aivan uudella tavalla esiin.

Pidän suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena yhtenäisyyttämme. Yhteisen edun nimissä maata on rakennettu, niin kuin tämä talokin. Vaikka yliopisto oli harvojen oikeus 1800-luvun lopussa, suomalaiset näkivät pidemmälle. Silloinkin luotettiin osaamiseen, tekemiseen ja yhteisvoiman!

Isänmaan toivoille - lapsille ja nuorille - meidän on nytkin annettava mahdollisuus. Heidän tulevaisuutensa tässä on pelissä. Kaikilla pitää olla mahdollisuus turvalliseen koulupäivään ja tasavertaiseen terveydenhoitoon – työhön ja opiskeluun.

Asialinjalla ja määrätietoisella politiikalla on nyt käyttöä.

Vielä ei ole liian myöhäistä puuttua eriarvoisuuteen, joka tässäkin kaupungissa jakaa ihmisiä ja asuinalueita. Pitää olla voimaa nousta hallinnollisten rajojen ja ideologisten esteiden yläpuolelle. Tätä voimaa ja valtakirjaa Keskusta hakee äänestäjiltä. Emme anna vuosikymmenten työmme mennä hukkaan, vain sen takia, että joidenkin mielestä yhteiskunnan ei pidäkään tukea tasavertaisesti kaikkia kansalaisia.

Koko Suomen menestys on myös pääkaupunkiseudun menestyksen ehto - ja toisinpäin. Tässä asiassa vastakkainasettelun aika on – ja sen pitää olla – ohi. Pienellä maalla ei kerta kaikkiaan ole varaa sisäiseen nahisteluun ja eri alueiden väliseen kinaan.

Kun sanon koko maa, se todella tarkoittaa sitä. Meillä on Helsingin ja pääkaupunkiseudun sisällä paljon tekemistä. On huolehdittava koko pääkaupunkiseudun kattavasta tasa-arvosta.

Ei se vetele, että kodin postinumero Helsingissä määrää lasten tulevaisuuden kohtalon lailla. Tässä kohtaa Helsingissä tarvitaan kaupungin sisäistä aluepolitiikkaa.

Haluan, että vaalien jälkeen Keskusta koko voimallaan tulee pääkaupungin tueksi torjumaan eriarvoistumista ja näyttää sinipunavoimille, että täälläkin poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, että koko kaupungin asukkaita kohdellaan tasavertaisesti.

Kun Helsinki on Suomen, meidän suomalaisten, käyntikortti maailmalla, on sen sitten oltava sitä koko ilmeellään. Ilmettä rumentaa pahasti joidenkin asuinalueiden leimaaminen takapihaksi. Me emme kerta kaikkiaan saa päästää Suomen pääkaupungin mitään osaa slummiutumaan!

Kyllä tässä kaupungissa on varaa antaa lapsille tasavertainen startti elämään. Kyllä Helsingissä kouluissa pitää olla kohtuullinen luokkakoko ja me haluamme, että opettajilla on hyvä perus- ja täydennyskoulutus.

Terveydenhuollossa henkilökunnan määrä, koulutusvaatimukset ja tilat on sovitettava yksiselitteisesti tarpeen mukaan. Ei sen mukaan, sattuuko hoivaa tarvitseva pääkaupunkilainen asumaan oikealla puolella mitäkin kuntarajaa.

Olisi peruuttamaton virhe sulkea silmät ihmisten erilaisilta lähtökohdilta ja taustoilta. Uussuomalaisten tasaisempi jakautuminen eri puolille pääkaupunkiseutua on meidän kaikkien etu. Siksi meidän on huolehdittava tasa-arvoisemmasta kaupunkisuunnittelusta ja annettava voimakkaampi tuki heikosti menestyville kouluille.

Ei ongelmia ratkaista rajaamalla ne yksille asuinalueille. On meidän kaikkien etu pyrkiä sopivaan sekoitukseen eri asumismuotoja ja -tapoja.

Hyvät ystävät,

Elämme jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden aikaa. Asenteita, arvoja ja totuuksia kyseenalaistetaan ja auktoriteetit vaihtuvat. Joitakin muutos kannustaa ja toisia ahdistaa.

Keskustan toimet tähtäävät siihen, että jokainen suomalainen voi paremmin ennakoida elämäänsä. Päättäjäksi valittujen pitää kyetä keskustelemaan kansalaisten kanssa muutoksista, uudistuksista ja korjauksista. Keskustelu ja avoimuus johtavat aina parempaan lopputulokseen kuin pakko ja sanelu.

Pienen kansakunnan ja sen kansalaisten menestys ja turvallisuus syntyy kyvystä ymmärtää maailman muuttumista ja viisaudesta määrittää siinä oma paikkansa ja toimintansa.

Myös meillä, ja ympäri Euroopankin, nostavat päätään yksinkertaista viestiä viljelevät ääriryhmät: näennäisen kansanomaisuuden taakse kätkeytyy itsekkyyttä ja itsekeskeisyyttä, toisten mielipiteiden jyräämistä ja hällä väliä -meininkiä.

Sanon tähän suoraan: Näille voimille meidän ei pidä antaa valtaa.

Sen sijaan historia osoittaa, että vakautta ja turvallisuutta lisäävä muutos on mahdollinen.

Keskusta on ollut koko itsenäisen Suomen ajan, myös kuohuvina aikoina, luotsaamassa Suomea ja turvaamassa suomalaisten arkipäivää. Asialinjallamme on vahvat näytöt. Olemme saavuttaneet paljon. Siksi haluamme jatkaa rauhallisen uudistuspolitiikan linjalla.

Hyvät ystävät, linja jatkuu. Olen valmis tekemään työtä koko Suomen ja Helsingin puolesta.

Tuntuu hyvältä olla juuri nyt täällä aloittamassa kansanedustajaehdokas Kiviniemen vaalikampanja. Uskon, että tästä seuraa paljon muutakin hyvää. Helsinki on nyt avoin, suvaitsevainen ja moni-ilmeinen pääkaupunki. Se, hyvät ystävät, antaa keskustalaisille ehdokkaille mahdollisuuden. Käyttäkäämme se rohkeasti hyväksemme, osoittakaamme helsinkiläisille, että me olemme heidän puolellaan riippumatta asuinpaikasta, tulotasosta, ammatista tai siviilisäädystä.

Voimalla vaaleihin, menestystä kaikille meille ja kiitos, että tulitte tänne tänään!