torstai 24. maaliskuuta 2011

Sisäasiainministeriö: Sisäisen turvallisuuden ohjelma tuottanut hyviä tuloksia

Sisäasiainministeriö: Sisäisen turvallisuuden ohjelma tuottanut hyviä tuloksia 24.3.2011
Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano - väliarviointi 2011 (pdf)

Sisäisen turvallisuuden ohjelman väliarviointi on valmistunut. Se sisältää arvioinnin ohjelman onnistumisesta ja konkreettisista tuloksista vuosilta 2008-2011. Sisäisen turvallisuuden ohjelma on onnistunut taittamaan väkivallan ja tapaturmien määrän kasvun. Internetiin liittyviä riskejä on tunnistettu ja niihin on puututtu poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Uusiin uhkiin, kuten koulusurmiin, on pystytty reagoimaan nopeasti.

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on edennyt merkittävästi. Sen avulla on luotu uusia mahdollisuuksia puuttua paikallisiin ongelmiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman kautta on koottu yhteen turvallisuuden eri toimijat ja sillä on pystytty luomaan yhteinen näkemys sisäisen turvallisuuden tilanteesta.

Haasteet sisäisessä turvallisuudessa ovat lisääntyneet. Alkoholin käytön kasvu on taittunut, mutta on edelleen korkealla tasolla. Syrjäytyminen on entistä monimuotoisempaa. Turvallisuuden kannalta henkilö, joka ei koe osallisuutta yhteiskunnassa, on riski itselleen ja muille.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on kuusi yhteistä tavoitetta ja kymmenen erityistä tavoitetta. Ohjelmassa päätettiin yli 70 toimenpiteestä ja näistä vain kolme on toteuttamatta. Tavoitteista parhaiten on edistytty paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisessä, rajaturvallisuudessa, kilpailukyvyn lisäämisessä turvallisuutta parantamalla ja rakennetun ympäristön turvallisuuden kehittämisessä.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoite on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Ohjelma toimenpiteet jatkuvat vuoteen 2015, jolloin suoritetaan ohjelman evaluointi. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanon väliarviointi on saatavissa sisäasiainministeriön verkkosivulta: www.intermin.fi/julkaisu/102011

Lisätietoja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen, 071 878 8203, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, 071 878 8370