torstai 24. maaliskuuta 2011

Vähemmistöasiain neuvottelukunnan avoin kirje poliittisille puolueille

Vähemmistöasiain neuvottelukunnan avoin kirje poliittisille puolueille 22.3.2011

Arvoisa poliittisen puolueen puheenjohtaja/edustaja/eduskuntavaaliehdokas,

Vähemmistöasiain neuvottelukunnan tehtävä on valvoa etnisen syrjimättömyyden toteutumista ja ulkomaalaisten oikeuksien turvaamista.

Tulevien eduskuntavaalien kynnyksellä ja seuraavia hallitusneuvotteluja silmälläpitäen neuvottelukunta haluaa kiinnittää Teidän huomionne muutamaan tärkeään asiaan joihin toivoisimme, että puolueet ja ehdokkaat ottavat kantaa. Ehdotuksemme ovat keskeisiä, jotta yhä kansainvälisemmässä ja monimuotoisemmassa suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki täällä asuvat ihmiset, riippumatta heidän etnisestä alkuperästään, kansallisuudestaan, uskonnostaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä kokisivat, että he ovat samanarvoisia.1) Poliittinen keskustelu vähemmistöistä ja maahanmuutosta tulisi olla kaikkia kunnioittavaa

Eduskuntavaalien alla poliittiset puolueet ja ehdokkaat ovat avainasemassa yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin luojina. Puolueilla ja ehdokkailla on suuri vastuu siitä, että myös vahvoja tunteita herättävistä teemoista kuten vähemmistöjen ja alkuperäiskansan asemasta sekä maahanmuutosta keskustellaan syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja kaikkien ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Pyydämme Teitä ottamaan tämän vastuun vakavasti ja tarvittaessa pyydämme, että puolueet reagoivat ehdokkaiden mahdollisiin kannanottoihin, jotka vahvistavat kielteisiä ennakkoluuloja, vihamielisyyttä tai ihmisten erottelua esimerkiksi etnisen tai kansallisen alkuperän tai uskonnon perusteella.

[...]

Vähemmistöasian neuvottelukunnan puolesta,

Eva Biaudet, vähemmistöasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja