tiistai 24. helmikuuta 2009

HS: Puolet asukkaista kokee Helsingin turvallisuuden heikentyneen

Puolet helsinkiläisistä katsoo kaupungin turvallisuustilanteen heikentyneen viimeisten kolmen vuoden aikana. Helsingin kaupungin teettämässä kyselyssä 70 prosenttia vastaajista nimesi maahanmuuttajat syyksi heikentyneeseen tilanteeseen, vaikka sellaista vastausvaihtoehtoa ei annettu etukäteen. Projektipäälliikkö Johanna Seppälä arvelee tuloksen johtuvan osaksi viime aikojen näkyvästä maahanmuuttajauutisoinnista.

Helsingin Sanomat:
Puolet asukkaista kokee Helsingin turvallisuuden heikentyneen
24.2.2009

Ilta-Sanomat:
Kysely: Helsingin turvallisuus on heikentynyt
24.2.2009


Noin puolet helsinkiläisistä on sitä mieltä, että kaupungin turvallisuustilanne on huonontunut viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

Helsingin kaupunki kartoitti kaupunkilaisten ja matkailijoiden turvallisuudentunnetta kyselyllä, jonka tulokset julkistetaan tänään tiistaina. Viimeksi asiaa on selvitetty perusteellisesti vuonna 2006.

Vastaukset esimerkiksi julkisten liikennevälineiden turvallisuudesta olivat melko samansuuntaisia kuin 2006. Sen sijaan uutta oli kaupunkilaisten mielipide maahanmuuttajien vaikutuksesta Helsingin turvallisuuteen.

Turvallisuustilanteen huonontuneeksi kokeneista vastaajista 70 prosenttia nimesi maahanmuuttajat syyksi heikentyneeseen tilanteeseen, vaikka sellaista vastausvaihtoehtoa ei annettu kyselylomakkeessa.

Vastaajat olivat huolissaan maahanmuuttajien kasvaneesta määrästä. Maahanmuuttajiin yhdistettiin usein myös rikollisuus ja häiriökäyttäytyminen.

Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston projektipäällikkö Johanna Seppälä kertoo tulosten yllättäneen kyselytyöryhmän.

Seppälä arvelee, että viime aikojen näkyvä uutisointi maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa saattaisi osaltaan selittää tuloksia.

"Oli syy mikä tahansa, tämä on nyt niin vahva signaali kaupunkilaisten mielipiteestä, että asian eteen tullaan tekemään paljon töitä", Seppälä sanoo.

"Jos mahdollisiin ongelmakohtiin ei puututa nyt, tilanne saattaa olla muutaman vuoden päästä erittäin paha."

Seppälän mielestä olisi erittäin tärkeää välttää alueiden eriarvoistumista.

"Emmehän halua Helsinkiin ongelmalähiöitä, joihin kukaan ei uskalla mennä."

Kaupunkilaisten keskeisiksi huolenaiheiksi nousivat maahanmuuttajien lisäksi syrjäytyminen, välinpitämättömyys, yhteisöllisyyden puute, katuväkivalta ja sen uhka, joukkoliikenteen turvallisuus ja liikenneturvallisuus.

Kyselyyn vastasi 765 helsinkiläistä tai vierailijaa. Tarkoituksena oli saada selville, mihin kaupunkilaiset haluaisivat kiinnitettävän huomiota, kun laaditaan Helsingin uutta turvallisuusohjelmaa.